Împarte cu prietenii


Submit

My name is Kitty

Cel mai nou loca­tar din Mara­mu­reș 22 este Kitty. Cum era de aștep­tat, are o poveste, care sună așa: de câtva timp dis­cu­tam cu Car­men des­pre adop­ta­rea unei pisi­cuțe – amân­doi sun­tem iubi­tori de ani­male, dar până acum ne gân­deam mai degrabă la câini. Cum nu avem un stil de viață potri­vit pen­tru un câine, a apă­rut ideea unei pisici, pen­tru că e mai puțin pre­ten­ți­oasă când vine vorba de plim­bări, com­pa­nie, îngri­jire.

Într-o dumi­nică ne-am dus să cum­pă­răm un cadou pen­tru nepoata mea (care toc­mai a făcut opt ani) și după multe cău­tări ne-am hotă­rât la o jachetă de ploaie care avea un impri­meu cu o pisi­cuța numită Kitty. Am dus cadoul, seara ne-am întors acasă. Car­men a vrut să-și ia ceva din mașină, a ieșit și a obser­vat la întoar­cere că o urmă­rește ceva. Era o pisi­cuță mică și sub­nu­trită. Car­men a intrat în casă și, pen­tru că i-a fost milă de ea, m-a che­mat “să văd ce vrea”, dar când am des­chis ușa blo­cu­lui, pisi­cuța a por­nit cu un curaj neo­biș­nuit și a intrat direct în apar­ta­men­tul nos­tru ca la ea acasă.

Un șir de eve­ni­mente care s-au ali­niat în mod neaș­tep­tat ne-au con­vins că nimic nu e întâm­plă­tor și pen­tru noi a fost clar atunci că ea e Kitty și e noul nos­tru loca­tar. Au tre­cut 3 săp­tămâni de atunci, s-a între­mat, e vioaie și veselă și iubi­toare.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
There are no images.
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. Gabi

  Feli­ci­tari 🙂

  0
  0
 2. Gabi

  Pvesti simi­lare au si copii nos­tri bla­nosi :). Le poti cit pe http://my-kitty.ro

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *