Sfârșit de aprilie în Balcic

Weekend‐ul tre­cut l‐am dedi­cat unei plim­bări la Bal­cic. Am por­nit sâm­bătă dimi­neață la drum și ne‐am întors dumi­nică seara, puțin obo­siți de soa­rele dobro­gean, neo­biș­nuit de cald pen­tru un sfâr­șit de apri­lie. Dru­mul a fost foarte liber – am ieșit din Româ­nia pe la Negru Vodă – prin Dobro­gea înver­zită și încă nearsă de sece­tele verii. Bal­ci­cul ne‐a dat sen­ti­mente ames­te­cate. Pe de o parte sezo­nul esti­val încă nu înce­puse și multe zone păreau încă nea­me­na­jate. Multe clă­diri erau în con­struc­ție – mai ales hote­luri mari – iar zgo­mo­tul și pra­ful lor strica atmosfera de vacanță. Pe de altă parte, arhi­tec­tura domi­nată de albul varu­lui, de pia­tra de cal­car și de lemn ne‐au plă­cut foarte mult. Peste toate impre­si­ile, cea mai puter­nică a fost cea cre­ată de pala­tul Regi­nei Maria, des­pre care aș putea să poves­tesc un ceas, dar am să mă rezum a spune că după ce‐l vezi înțe­legi ce poate lăsa în urma ei, prin modes­tie, cul­tură și edu­ca­ție, o fami­lie regală. O mică parte a aces­tei fru­mu­seți o puteți găsi în foto­gra­fi­ile de mai jos. Dar ca să înțe­le­geți ce vreau să spun, tre­buie să mer­geți acolo.

[fla­ga­l­lery gid=2 name=Bulgaria]

i = infor­ma­ții des­pre foto­gra­fie
SL = sli­deshow
FS = full screen


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu