Împarte cu prietenii


Submit

Merlot de Sâmburești

Când veți avea chef de o întâl­nire memo­ra­bilă cu un Mer­lot româ­nesc, vă reco­mand să-l cău­tați pe cel de Sâm­bu­rești, din 2010. Veți fi cu sigu­ranță mirați să găsiți un vin spe­cial. Nici nu știu cu ce s-ar cuveni să încep. Poate cu culoa­rea rubi­nie foarte fru­moasă, aju­tată de o lim­pe­zime de cris­tal a vinu­lui, mult deo­se­bită de ceea ce am văzut eu până acum în Româ­nia la acest soi. Aș con­ti­nua cu buche­tul nu foarte pro­nun­țat de prună acri­șoară, îndată con­tra­zis de aro­mele de afine și prună coaptă ce vă explo­dează pe limbă când gus­tați. O expe­riență deo­se­bită, foarte potri­vită pen­tru o seară liniș­tită de iarnă.

N-am mai spus de mult asta: toate aceste apre­ci­eri sunt rezul­ta­tul pro­pri­i­lor mele expe­riențe, nein­flu­en­țate de vreun fel de mar­ke­ting și nesus­ți­nute de cunoș­tințe solide de oeno­lo­gie. Nu pre­tind că sunt expert, ci doar un ama­tor înve­te­rat :wink:. Iar de scris des­pre vinuri, scriu abia după prima degus­tare, când o încep pe a doua… deci am pro­pri­e­ta­tea afir­ma­ți­i­lor mele 😆


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. Ovidiu Oancea

  Dupa treaba cu Shiraz-ul te cred pe cuvant 🙂

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *