Împarte cu prietenii


Submit

Cum am scăpat de diavol

Sin­gura con­clu­zie pe care pot s-o trag din toata poves­tea asta cu Black Friday-ul româ­nesc este că maga­zi­nele astea ar fi putut vinde ori­când pro­du­sele la pre­țuri reduse. N-o fac pen­tru că tre­buie să cre­eze iste­ria oport­u­ni­tă­ții unice și limi­tate în timp — pro­ba­bil cel mai puter­nic instru­ment de per­su­a­siune și mani­pu­lare — pen­tru ca cio­co­flen­de­rii să se îmbu­l­zească în maga­zine reale sau vir­tu­ale și să-și smulgă reci­proc marfa din mână. Nimeni nu se mai gân­dește la cât costă în valori abso­lute pro­du­sul cu pri­cina, dacă merită banii ăia și dacă are cu ade­vă­rat nevoie de el. Îl cum­pără pen­tru că e redus cu nu-știu-cât la sută.

Dar toate asta le știm deja. De ce con­ti­nuăm să muș­căm mome­ala asta publi­ci­tară? Habar n-am. M-am sur­prins pe mine însumi uitându-mă dis-de-dimineață la o cameră video auto pe eMag. Mi-am zis "piei Satană" și am ple­cat la ser­vici. Pe la prânz mă încerca dia­vo­lul din nou: 49% redu­cere. Am intrat din nou pe site-ul eMag. Noroc că se epu­i­zase sto­cul. 😆

Ideea asta pur româ­nească de a lungi ziua de redu­ceri la o săp­tămână întreagă mi se pare o idi­oțe­nie. Sunt curios dacă rezul­ta­tele vân­ză­ri­lor vor arăta vreun avan­taj, dar mi se pare că șme­che­ria de mar­ke­ting e toc­mai limi­ta­rea de timp. Dacă lași omu­lui timp să ana­li­zeze și să se gân­dească, îi poate veni min­tea la cap și nu mai aruncă banii pe geam.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. ciprian popescu

  Noi nu am ajuns nici macar in sta­rea de turma cu pas­tor. Con­ti­nuam sa fim, de 2000 de ani, niste oi rata­cite.

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *