Cele care te însoțesc

Habar n‐am dacă în ziua de azi mai e răs­pân­dit sen­ti­men­tul acela de ata­șa­ment față de anu­mite obiecte care te‐au înso­țit de‐a lun­gul unor întâm­plări memo­ra­bile. Mă îndo­iesc pen­tru că trăim în vre­muri în care noul e aproape o reli­gie, renun­țăm la lucruri per­fect func­țio­nale doar pen­tru că există un model mai nou, care ne oferă trei func­țio­na­li­tăți inu­tile în plus. Eu sunt din­tre cei care pre­țu­iesc lucru­rile dura­bile, făcute teme­i­nic și trai­nic, în care îți poți pune cu incre­dere că te vor servi atunci când ai nevoie. Poate că e vâr­sta care mă îndeamnă să cred în lon­ge­vi­tate sau poate e fap­tul că am mai prins tim­puri când lucru­rile erau jude­cate prin dura­bi­li­ta­tea lor și capa­ci­ta­tea de a fi repa­rate. Sau poate e și una și alta.

Cine a umblat pe munți știe că tră­i­ni­cia echi­pa­men­tu­lui e foarte impor­tantă atunci când aju­to­rul e departe, iar vre­mea se poate schimba în doar câteva clipe. Acolo imper­mea­bi­li­ta­tea cor­tu­lui, izo­la­ția sacu­lui de dor­mit, tră­i­ni­cia hai­ne­lor și bocan­ci­lor și rezis­tența ruc­sa­cu­lui pot fi une­ori dife­rența din­tre viață și moarte. Însă din­colo de impor­tanța lor prac­tică, toate aceste acce­so­rii care te înso­țesc în călă­to­ri­ile tale se impreg­nează cu spi­ri­tul întâm­plă­ri­lor prin care ai tre­cut, se îmbibă cu isto­ria peri­pe­ți­i­lor, se pătrund cu far­me­cul pei­sa­je­lor pe care le‐ai văzut. Devin trep­tat parte din întreaga expe­riență, mar­tori ai amin­ti­ri­lor per­so­nale, de care nu te mai poti des­părți cu ușu­rință.

Ajungi așa­dar să pre­țu­iești tră­i­ni­cia și dura­bi­li­ta­tea lucru­ri­lor care te înso­țesc de‐a lun­gul tim­pu­lui pen­tru că sunt parte din poves­tea vie­ții tale. Des­pre acest fel de tră­i­ni­cie vă poves­tește și fil­mul acesta.


Citește și…


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu