Împarte cu prietenii


Submit

Excelențele noastre

Două doamne, ușor sărite de trei­zeci de ani, pășesc alene pe covo­rul rulant al ben­zii de aler­gat. Nu se între­bu­in­țează prea mult, au venit pen­tru atmosferă, pen­tru soci­a­li­zare. Nu le cunosc nici măcar din vedere, nu le-am mai văzut pe acolo, poate sunt cli­enți noi sau poate nu ne nime­rim la ace­leași ore. Amân­două au echi­pa­ment spor­tiv de firmă, una Adi­das, cea­laltă Lotto. Dis­cută cu însu­fle­țire, pe jumă­tate întoarse una spre cea­laltă, arun­când din când în când o pri­vire în jos, la picioare.

- Da, tu, al meu numa' neca­zuri am avut cu el de-o vreme încoace, zice doamna Adi­das. Mi-a luat un cinci la mate­ma­tică de era să înne­bu­nesc când am aflat.
Doamna Lotto empa­ti­zează dis­cret, dând din cap a înțe­le­gere. Doamna Adi­das con­ti­nuă:
— Și m-am dus să vor­besc cu pro­fe­soara, să văd dacă poate să mai facă cu el în par­ti­cu­lar, că eu nu accept note de cinci.
— Nor­mal, aprobă cu con­vin­gere doamna Lotto.
— Și ce să-ți spun, tu, mi-a zis aia că e supra­a­glo­me­rată, că nu mai poate să ia alți copii…
— Nu se poate…
— Da, da' m-am prins că vrea mai mult pe oră și i-am ofe­rit și eu 40 de lei ora, că la noi nu e o pro­blemă.
— Cam mult, își dă cu păre­rea doamna Lotto. Nepoată-mea face tot la mate, cu un pro­fe­sor de la un liceu bun am înțe­les și dă numa' treij'de lei pe oră.
— E cam mult, da' merită că uite, după numa' două săp­tămâni mi l-a ridi­cat ime­diat la nota opt.
— Aaa, păi atunci merită, tu…
— Mda. Și am avut pro­bleme și la română că nu-i place să citească. Toată ziua stau de capu' lui: citește, citește. Da' nimic. E numa' cu tableta aia în mână, de când i-a luat-o ta'su de Cră­ciun.
— Ce vrei, mă, sunt copii, îi ten­tează, nor­mal…
— La engleză mi-a scâr­țâit și pe-acolo… ce să-ți mai spun, mi-a scos peri albi în ultima vreme, con­chide doamna Adi­das.

Doamna Lotto se repli­ază pen­tru o clipă și apoi, cu un aer nedu­me­rit întreabă:
— Păi, fată, eu tot n-am înțe­les: al tău la ce e exce­lent?


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Share on Pinterest
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


 1. ciprian popescu

  Cele doua fufe au pro­fi­lul ”ero­u­lui” dezva­lu­i­tor al corup­tiei din inva­ta­mant, ce evo­lu­eaza la rampa in momen­tul actual. Acum sunt in ”faza de dat”. In momen­tul in care loa­zele lor vor fi totusi tran­tite vor trece la ”faza dezva­lu­i­ri­lor”. Ca, deh, odra­sla lor nu poate avea pro­bleme decat daca toti das­ca­lii, la gra­mada, sunt niste neno­ro­citi corupti si lacomi.

  0
  0

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *