Împarte cu prietenii


Submit

Nici cutia milei nu mai e ce era

Dom­nul Adrian Duicu, una din ilus­trele nuli­tăți ale spa­ti­u­lui poli­tic româ­nesc, este puțin cam ares­tat din cauze de corup­ție. E drept, de curând ares­tul s-a mutat la domi­ci­liu, ceea ce nu e, de fapt, un arest cum ar fi meri­tat.

Mai puțini știu însă că dom­nul Duicu, cu doar două luni îna­inte de a fi săl­tat de DNA, dăru­ise din banii publici către bise­rică vreo 700.000 de lei pen­tru nis­cai lăcașe de cult și pen­tru cate­drala orto­doxă. Acuma ce nu pri­cep eu — și aș dori puțină lumi­nare din par­tea unor prea-evlavioși orto­do­cși din­tre con­ce­tă­țe­nii mei — este cum dracu' (Doamne iartă-mă!) de nu l-a aju­tat Dum­ne­zeu pe bie­tul domn Duicu, iubi­tor de sfin­țe­nie și vred­nic con­tri­b­u­tor, să scape de asu­pri­rea gabo­ri­lor băsisto-sataniști. Cum de nu s-a îndu­rat în mare mila sa de gușulița lui fină, de bur­tica lui rot­u­n­joară, de ochi­șo­rii lui nevi­no­vați?

Ca eno­riaș sunt con­fu­zat. S-o fi defec­tat cutia milei? Pui în ea și nu se întâm­plă nimic? Cum se poate una ca asta?


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant


Share on Pinterest
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *