Patru feluri de oameni

Unii oameni tră­iesc pen­tru a fi pome­niți. Ridică bise­rici, de pildă. Un tip care a emi­grat în Ame­rica cu mulți ani în urmă s‐a întors în Buco­vina natală și a ridi­cat dita­mai cate­drala, numind‐o Izvo­rul Tămă­du­i­rii. Lumea pri­vește les­pe­dea fune­rară din mar­mură scumpă și se gân­dește că mulți bani va fi avut omul ăsta de a înăl­țat câta­mai bise­rica. El o fi murit gândindu‐se că lasă celor­lalți un semn con­cret al tre­ce­rii sale, clă­dit din bani, dar îi va fi tre­cut prin minte și că a lip­sit mulți ani din­tre cei cărora avea a le da ceva și că bise­rica e un fel de a le cere ier­tare că a ple­cat din­tre ei și i‐a uitat prea multă vreme.

Unii oameni tră­iesc pen­tru a li se mul­țumi. Împart pomeni, de pildă. Sunt oameni de bine, lumea îi iubește și îi admiră. Ei se hră­nesc din această iubire, își trag pute­rea din ea și – ade­sea – pro­fită de pe urma ei, făp­tu­ind pe ascuns lucruri pen­tru care știu că n‐ar fi meri­tat iubi­rea celor­lalți. Dar jus­ti­fi­ca­rea e sim­plă, per­fectă, cir­cu­lară: ei sunt spe­ciali pen­tru că sunt alt­fel, ei sunt alt­fel pen­tru că ei merită, ei merită pen­tru că ei sunt iubiți, ei sunt iubiți pen­tru că sunt spe­ciali. Asta e filo­zo­fia sim­plă a tutu­ror celor ce dau ceva azi pen­tru a lua înze­cit mâine.

Unii oameni tră­iesc pen­tru a atinge vie­țile altora, imper­cep­ti­bil, prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun. Nu urmă­resc un scop anume, nu caută un câștig. Pur și sim­plu dau altora din ceea ce știu, înțe­leg sau născo­cesc ei. De‐a lun­gul tre­ce­rii lor prin viață lasă să le cadă câte ceva din ceea ce sunt, împrăștiindu‐se în timp, în cei­lalți. Nu mereu ceea ce dau merită luat. Nu întot­dea­una ceea ce oferă are o intrin­secă valoare. Fru­mu­se­țea este în ochii celui care pri­vește.

Unii oameni tră­iesc. Și‐atât.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Alice

    Cu această oca­zie, poate ne mai dai și nouă un raport de audiență, te rog. Ca să știm câți sunt atinși. Mul­țu­mesc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu