Charlie, eroul român

Într‐un fel nouă româ­ni­lor ar tre­bui să ne fie atri­buit sta­tu­tul de cel mai afec­tat popor după aten­ta­tul de la Char­lie Hebdo. Din­tre toate națiu­nile euro­pene nu‐i una care să fi pre­țuit mai mult decât noi băș­că­lia, nu‐i alta care să fi pus miș­to­că­re­ala atât de sus între valo­rile pe care le cul­tivă și le res­pectă. Româ­nii rezolvă aproape orice pro­blemă printr‐o doză zdra­vănă de hăhă­i­ală.

La noi totul e la mișto. Avem un guvern la mișto care își vede de pro­pri­ile inte­rese chiar sub nasul nos­tru, dar nu ne deran­jează foarte tare – facem un pic de băș­că­lie și ne des­cur­căm și noi cum putem. Avem doc­to­rate luate la mișto, dar nu ne jenează aspec­tul ăsta – facem vreo două ban­curi pe tema asta și ne vedem de treabă. Avem un par­la­ment care ne ia la mișto și ne sfi­dează când spu­nem că tre­buie să devină uni­ca­me­ral și cu doar trei sute de oameni – am tre­cut cu vede­rea și asta. Insti­tu­ți­ile sta­tu­lui ne iau la mișto în fie­care zi, pe fie­care din­tre noi, dar nici asta nu e alt­ceva decât un subiect de umor pen­tru noi. Noi între noi ne luăm la mișto în fie­care zi. E un mod de viață, un stil de a trăi. Nimic nu e luat prea în serios la noi.

Poate doar fap­tul că unii de‐ai noș­tri, băș­că­li­oși sadea, miș­to­cari de miș­to­cari, au fost uciși din cauza poan­te­lor pe care le‐au făcut. Ei bine, cu asta nu e de glumă! Tră­i­ască băș­că­lia! Tră­i­ască liber­ta­tea de a face mișto de orice! Miș­to­cari din toate țările, uniți‐vă!

Et vous, cher Char­lie, vous avez notre pro­fonde com­pa­s­sion. Pour nous, vous etez rou­mains. On vous aime parce que nous som­mes comme vous, ici, aux por­tes de l'Orient, où tout est pris à la légère.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu