Loredana Groază

Artista noas­tră națio­nală, bine­cu­nos­cută ori­că­rui român după sim­plul pre­nume Lore­dana, ar face bine să se mai uite din când în când prin bule­tin. Nu de alta, dar cu reper­to­riul pe care îl abor­dează în ulti­mul timp riscă să cre­eze impre­sia că a dat în min­tea copi­i­lor îna­inte de vreme, la doar cele 45 de pri­mă­veri pe care le‐a împli­nit de curând. Și‐ar fi păcat – e totuși o voce remar­ca­bilă în pei­sa­jul mai degrabă medi­o­cru al muzi­cii româ­nești de azi. Lore­dana dragă, direc­ția cari­e­rei e bună, sen­sul e greșit!

De curând a mai lan­sat o piesă nouă, numită Val după val, care pare a fi con­ti­nu­a­rea logică a melo­diei cu apa – o știți pre­cis, e aia în care ea zice într‐una apa, apa, apa, apa și după aceea apa dis­pare și n‐o mai găsești prin nici un vers de te și miri când naiba s‐a eva­po­rat așa iute, în doar două strofe și‐un refren. Și cum lan­sa­rea unei piese noi se face musai și cu un vide­o­clip asor­tat, nici Lore­dana nu era să se lase mai pre­jos. Iată ce‐a ieșit:

 

 

Cu niște ani în urmă am avut oca­zia să mă aflu foarte aproape de Lore­dana, cu oca­zia unei cân­tări la petre­ce­rea fir­mei unde lucram. M‐am cam spe­riat de felul în care arăta văzută de la doi metri: avea un machiaj așa de gros că nu prea mai părea teres­tră. Era însă evi­dent că Lore­dana noas­tră scumpă e genul ăla de femeie care îmbă­trâ­nește repede și nu toc­mai fru­mos din punct de vedere al înfă­ți­șării. Așa că pro­ba­bil e nevoie de un strat zdra­văn de far­duri ca să ascundă "coș­co­ve­ala" amba­la­ju­lui ori­gi­nal. Și dacă vă uitați cu aten­ție la cli­pul ăsta, o să obser­vați că playback‐ul de la fil­mare a fost un chin pen­tru biata de ea, căci s‐a stră­duit să nu miște buzele prea ener­gic de teamă că ples­nește machi­a­jul. Dă ea din gură, oare­cum în ton cu ver­su­rile, dar ai sen­za­ția că pro­nunță con­ti­nuu litera E.

Lore­dana se vrea ado­les­centă. Ver­su­rile pie­sei ăsteia spun la un moment dat că mama i‐a zis nu știu ce des­pre iubire, dar ade­vă­rul e că mă‐sa are vreo 70 de ani pro­ba­bil și cred că ar putea‐o sfă­tui mai degrabă cum să‐și îngri­jească înce­pu­tul de artroză a genun­chi­lor, ăia pe care îi tot ascunde în vide­o­clip ca să nu se observe că‐s cam de femeie bătrână. Pe ici, pe colo o dau totuși de gol și, împre­ună cu machi­a­jul ăla stri­dent, îi dau un aer ușor peni­bil și dis­pe­rat, cre­ând o ina­dec­vare între apa­ri­ția vizu­ală și mesa­jul pie­sei pe care am mai văzut‐o la Marina Voica. Dar femeia aia, săraca, e dusă cu capul, la 70 de ani încă mai cântă des­pre iubi­tul care o sărută. Lore­dana spe­ram să fie mai întreagă la minte.

Deci, draga noas­tră inter­pretă națio­nală, lasă seg­men­tul ăsta de piți­poance ado­les­cen­tine pen­tru Delia, fata aia care se laudă mă‐sii că e beată. E drept, nici ea nu‐i vreo jună, da' tot are vreo duzină de ani mai puțini ca tine și parcă îi șade mai bine cu sti­lul ăsta. Iar tu caută‐ți un drum care să ți se potri­vească cu aspec­tul tău exte­rior, că n‐aș vrea să aud că te strigă lumea pe stradă madam Lore­dana Groază. E drept că e nasol să con­stați că fanii tăi au îmbă­trâ­nit și nici nu prea se mai înghe­suie pe la con­certe, dar asta‐i viața, iar solu­ția nu e să te umpli de peni­bil cân­tând piese care te fac să pari retar­dată min­tal. Eu zic că poți mai bine de‐atât.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu