Mărturisire

Mă urmă­rește o între­bare pusă de Exarhu pe blo­gul său: care ar fi fost reac­ția noas­tră dacă tra­ge­dia de la Colec­tiv s-ar fi întâm­plat într-un club de manele? Am mai fi ieșit în stradă? Am fi cerut schim­ba­rea cla­sei poli­tice? Am fi reac­țio­nat la fel de vehe­ment? Ne-ar fi păsat la fel de mult? Nu mă refer la români în gene­ral, ci la cei care acum fac pele­ri­naj la locul tra­ge­diei și aprind lumâ­nări. Mă refer la roc­keri, la cei care au stri­gat că așa ceva nu se mai poate.

Româ­nia e ruptă în fel și chip, pră­pas­tii s-au căs­cat între noi. Sunt un milion de lucruri care ne des­part și mult prea puține care ne unesc. Mane­liș­tii sunt niște inculți, niște îna­po­iați, nu-i așa? Cum să ne soli­da­ri­zăm cu ei?! Hai, poate că cei mai gene­roși din­tre noi ar fi donat niște sânge, să nu moară fra­ie­rii ăia. Dar să dăm jos guver­nul pen­tru că niște coca­lari și niște piți­poance au murit? No way! Mi-e tare teamă că așa ar fi gân­dit mulți.

Dar pri­e­te­nii lor, mane­liști la rân­dul lor, ar fi ieșit în stradă că să ceară înlă­tu­ra­rea corup­ției din poli­tică și admi­nis­tra­ție? I-ar fi inte­re­sat alt­ceva decât răz­bu­na­rea directă și ime­di­ată? Popii ar mai fi spus că e o pedeapsă divină pen­tru că mane­lele pro­po­vă­du­iesc urâ­tul și smin­tesc dreapta cre­dință? Că banii și duș­ma­nii nu tre­buie să stea în min­tea unui bun orto­dox? Presa ar mai fi scris des­pre fie­care vic­timă în parte, făcându-i bio­gra­fia roman­țată?

Detest mane­lele. Mi se par un aten­tat la cul­tura româ­nească, un fel de a dis­truge fru­mo­sul auten­tic al muzi­cii popu­lare româ­nești cu care ade­sea se vor ală­tu­rate. Le-aș vrea supri­mate, inter­zise nede­mo­cra­tic, pen­tru că eu le con­si­der toxice pen­tru oameni, cred că le per­ver­tesc modul de a gândi, că îi tâm­pesc. Și le urăsc așa de mult încât mă sus­pec­tez de mai puțină empa­tie cu vic­ti­mele unei tra­ge­dii petre­cute într-un club de manele.

Și recu­nosc: nu e nor­mal.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Spinu Viorel
  Spinu Viorel

  Mane­lis­tii pros­peră pro­por­tio­nal cu corup­ția. Lipsa corup­ției i-ar băga un criză.

  • Sorin Sfirlogea

   Poate. Dar mă tem că și fără corup­ție, încli­na­ți­ile româ­ni­lor către manele n-ar scă­dea. Nu corup­ția naște mane­lele, ci absența cul­tu­rii, lipsa bunu­lui gust cul­ti­vat cu stă­ru­ință în soci­e­tate. Corup­ția faci­li­tează doar câști­gu­rile one­roase din manele.


Meniu