Adevărata miză a câștigării Bucureștiului

Dacă vă uitați pe harta rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor locale nu se poate să nu vă izbească fap­tul că Bucu­reștiul se află în mij­lo­cul unui ocean de pese­dism. De jur împre­jur aproape toate jude­țele din Mun­te­nia și Mol­dova sunt roșii ca focul iadu­lui, ici și colo mai vezi câteva pete de altă culoare, semn al vic­to­ri­i­lor cir­cum­stan­ți­ale ale PNL sau UDMR. Situ­a­ția asta nu e nouă, dar de mulți ani Bucu­reștiul a rezis­tat aces­tui ase­diu poli­tic și a con­tra­ba­lan­sat puțin inva­zia pese­distă, înter­pu­nând între țară și pala­tul Vic­to­ria pre­fe­rin­țele sale de dreapta.

Veți spune că nici dreapta poli­tică nu e mai brează din punct de vedere al corup­ției prin com­pa­ra­ție cu PSD. E ade­vă­rat, nu e. Însă există ceva ce separă esen­țial cele două mari par­tide de azi: PSD se ocupă meto­dic și insis­tent de insta­la­rea corup­ției ca poli­tică de stat. De furat au furat și unii și alții, de min­țit mint și unii și alții, dar per­se­ve­rența și îndrăz­ne­ala de a înco­voia legile sta­tu­lui în așa fel încât să li se per­mită să fure și să mintă legal nu le găsim ca doc­trină de par­tid decât la PSD.

Ca să pri­cepi sub­ti­li­tă­țile legi­sla­tive ale mane­vre­lor PSD îți tre­buie o anu­mită cul­tură poli­tică. Ori asta nu se prea regă­sește la mulți din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri. Când tră­iești la sat sau în urbile mici ale pro­vin­ciei, ai alte pre­o­cu­pări decât ana­liza impli­ca­ți­i­lor poli­tice ale unor ini­ția­tive par­la­men­tare. Vezi doar că DNA-ul ares­tează poli­ti­cieni, că poli­ti­cie­nii spun că-s nevi­no­vați și vic­time ale per­se­cu­ției adver­sa­ri­lor poli­tici și din toată con­fu­zia asta tragi con­clu­zia că ești prea mic și prea departe ca să faci ceva, așa că îi dai la dracu' pe toți și te duci să votezi pe ăla care ți-a pus panse­luțe pe stradă, pen­tru că e sin­gu­rul bene­fi­ciu pal­pa­bil pe care l-ai pri­mit vreo­dată de la cir­cul ăsta numit poli­tică.

Toc­mai de aia e impor­tant Bucu­reștiul, căci acolo există un număr de oameni care sunt mult mai atenți la mane­vrele poli­ti­cie­ni­lor și care, cu inter­mi­tențe și cu des­tul de multă len­toare, ies în stradă să sanc­țio­neze dera­pa­jele lor gro­so­lane. Dacă cineva poate să dea jos guver­nul sau să pro­voace anti­ci­pate, acela nu e nea Ion din comuna nu-știu-care, ci cei care sunt în Bucu­rești. De la ei vine peri­co­lul pro­tes­tu­lui de stradă.

Iar vic­to­ria madamei Firea la Bucu­rești toc­mai asta înseamnă pen­tru PSD: că majo­ri­ta­tea aia care le stă­tea de obi­cei împo­trivă a deve­nit mino­ri­tate. Că acum e momen­tul să acțio­neze cu tupeu, pen­tru că e mai puțin pro­ba­bil să pro­tes­teze cineva. Acum pot fi luate legile de păr și trân­tite de pământ pen­tru a-i scăpa de puș­că­rie pe infrac­to­rii par­ti­du­lui, pen­tru că strada va fi tăcută. Iar până la cel mai apro­piat fief al drep­tei e cale foarte lungă. Cine să-i con­treze? Infrac­tori din toate par­ti­dele, uniți-vă! Acum e momen­tul!


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel

  Eu nu cred ca Bucu­res­te­nii pot fi mani­pu­lati atat de usor, dom­nule Ghe­or­ghe Roman. In schimb, ce este abso­lut evi­dent, PNL a cal­cat in stra­chini. Si in aceasta con­junc­tura, unii au cre­zut ca Nicu­sor este sal­va­rea. Cei mai multi nu au votat. O sa va sur­prinda pare­rea mea dar eu cred ca bine au facut. Numai o neno­ro­cire ca PSD poate da spe­ranta unui nou ince­put pen­tru dreapta. Din pacate va trece din nou un timp, un timp iro­sit…

 2. Gheorghe Roman
  Gheorghe Roman

  Bucu­res­te­nii au fost cras mani­pu­lati ! Nicu­sor au votat psd au pri­mit! Bravo nea­mule!


Meniu