Cum stă veteranul în calea fericirii PSD

Dobi­to­cul ăsta de Drag­nea are un tupeu imens. Poves­tea cu taxele și impo­zi­tele vete­ra­ni­lor chiar depă­șește orice limită. Va să zică în Codul Fis­cal scos de PSD, la arti­co­lul 456, scrie că nu se dato­rează impo­zite sau taxe pen­tru clă­diri pen­tru clă­di­rea folo­sită ca domi­ci­liu și alte clă­diri aflate în pro­pri­e­ta­tea sau co-proprietatea vete­ra­ni­lor de răz­boi și a vădu­ve­lor de răz­boi. Ce înseamnă asta? Să vă explic.

Să zicem că eu sunt pro­pri­e­tar de mall în Bucu­rești. Citesc Codul Fis­cal și zic: ia uite, frate, ce pleașcă! Dau fuga la un vete­ran de răz­boi sau vreo văduvă de-a unuia și le zic: n-ai vrea să-ți dau eu niște bănuți ca să tră­iești mai bine? Ăla sau aia, bătrâni și vai de mama lor, zic: da! Păi uite facem o hâr­tie prin care tu ești copro­pri­e­tar la mall cu 0,01% din valoare și facem și-un act că după moarte îmi lași mie par­tea ta. Și uite așa am scă­pat de impo­zit. Că-s băiat de băiat și pri­e­ten cu PSD-ul. Și doar pen­tru mine au dat legea, nu?

Nor­mal că acuma când Cio­loș strică aran­ja­men­tul ăsta și zice că e scu­tită de taxe și impo­zite doar par­tea aia de 0,01% care apar­ține vete­ra­nu­lui, iar eu tre­buie să plă­tesc taxe, mă ener­vez. Și-l sun pe Drag­nea: bă, da-vă-n c…t de-aici, nu vă mai dau bani de cam­pa­nie elec­to­rală, fir-ați ai dra­cu­lui cu teh­no­cra­ții și vete­ra­nii voș­tri!


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...


Meniu