Cum s-au dat banii la protest

Pen­tru că de fra­ier ce sunt nu am fost pe fază să-mi iau și eu banii la pro­tes­tul de aseară, am decis să fac niște inves­ti­ga­ții ca să știu pe vii­tor cum să nu mai rămân cu buza umflată. Așa că am dat niște tele­foane, niște mesaje și – din om în om – am ajuns până la domnu' Soros, care a avut ama­bi­li­ta­tea să-mi explice cum merg tre­bu­rile la pro­tes­tele astea plătite. Și m-am gân­dit să vă zic și vouă, că poate vă e de folos.

În pri­mul rân­dul dom' Soros mi-a expli­cat că toată poves­tea asta cu banii pen­tru pro­teste tre­buie să fie foarte secretă, să nu cumva să se afle la pese­diști sau la tele­vi­ziu­nile popo­ru­lui care spun ade­vă­rul. Pen­tru că pro­tes­tele sunt făcute de niște demenți des­cre­ie­rați care vor răul Româ­niei și sunt plătiți de liftele stră­ine, toată tără­șe­nia tre­buie să se facă pe șes­ta­che. Așa că nu tri­mi­teți arti­co­lul ăsta la cunos­cu­ții voș­tri care sunt patri­oți și-l iubesc pe domnu' Drag­nea, cră­i­șo­rul tele­or­mă­nean. La fel, nu vă aștep­tați ca banii să fie dați la vedere, totul se petrece under­gro­und, departe de ochii lumii.

Apoi am aflat că nu e chiar așa de sim­plu să dai banii pen­tru pro­test. Mai întâi dom' Soros s-a gân­dit să dea banii îna­inte unor oameni, cu pro­mi­siu­nea că vin la pro­test. Oame­nii ăștia cărora le dădea banii tre­bu­iau să fie foarte atent aleși, să nu cumva să fie prin­tre ei vreun pese­dist mas­cat care să dea de gol toată con­spi­ra­ția. Deci întâi s-au făcut liste cu ăia la care se pot da banii, s-a veri­fi­cat dacă sunt de încre­dere, dacă n-o să spună nimă­nui de mita pe care au luat-o șamd.

După aia urma faza cu datul bani­lor, dar dom' Soros și-a dat seama că nu e bine: dacă ăștia iau banii și nu vin la pro­test? Păi ce, el e prost să dea bani degeaba? Și-atunci au hotă­rât să noteze datele din bule­tin ale ălora de le dau banii îna­inte. Și pe urmă s-a mai gân­dit Soros nițel: bă, da' dacă ăștia iau banii și nu vin la pro­test, eu nici nu pot să-i mai recu­pe­rez, pen­tru că nu pot să spun la tri­bu­nal că i-am plătit să vină la mani­fes­ta­ție. Și uite așa a căzut treaba cu plata îna­inte.

Buuun. Dacă nu se puteau da banii îna­inte, dom' Soros s-a gân­dit să-i dea când vine omu' la pro­test. Da' stai nițel că și-aici erau niște pro­bleme: cum se asi­gura că ace­eași per­soană nu stă­tea de mai multe ori la rând și lua mai mulți bani? Tre­buia notat bule­ti­nul. Ok, dar o să fie câteva mii de oameni, poate zeci de mii, deci ne tre­buie mai mulți care să împartă banii, vreo 2–300 de casi­eri și când notează bule­ti­nul să fie pe o bază de date cen­trală ca să nu cumva să se ducă șme­che­rii la mai mulți casi­eri și să ia de la fie­care banii.

Deci treaba era clară: venea omu' la pro­test, căuta un casier din ăsta (care, după cum v-am spus, tre­bu­iau să nu fie obser­vați de gabori, de pese­diști sau de tele­vi­ziuni), sco­tea bule­ti­nul, casi­e­rul îl veri­fica și, dacă nu mai fusese plătit, îi nota bule­ti­nul și îi dădea banii. Toată treaba asta dura cam un minut de fie­care per­soană, deci ca să plă­tești vreo 30.000 de oameni cu 300 de casi­eri era nevoie de 100 de minute, fără pauze de pipi și țigară. Ce mai, două cea­suri! Cam mult durează, s-a gân­dit dom' Soros, dacă plata ne ia atâta timp când dracu' mai pro­tes­tează lumea? Și dacă ăștia iau banii și pe urmă se tirează acasă? Hai mai bine să dăm banii la sfâr­șit.

Nici așa nu era mai ușor, că ce te faci dacă apar unii care nu au fost la pro­test, da' cer bani? Cum știi că au fost acolo și nu-ți iau banii degeaba? Plus poves­tea cu lua­tul bani­lor de mai multe ori, cu baza de date și veri­fi­ca­tul bule­ti­ne­lor. Nu e bine nici așa. Și-atunci s-a hotă­rât să dea banii pe loc, în tim­pul pro­tes­te­lor. Vreo 300 de inși, cu niște sacoșe cu bani, au mers prin mul­țime și, dacă te vedeau că strigi și flu­ieri, pac! dădeau bănu­țul. Da' nu chiar pe față, mai dis­cret așa (ca să nu vadă cine nu tre­buie să vadă), cam cum bagi banii în buzu­na­rul hala­tu­lui la doc­tor. Mai greu a fost cu cățeii pen­tru că nu era clar ce tre­buie să facă ca să merite banii: să se pișe pe clă­di­rea guver­nu­lui sau să latre dez­a­pro­ba­tor?

De-aia, frate, n-am prins eu nici un sfanț, că n-am avut noroc să mă nime­resc pe lângă unul din-ăsta cu punga de bani. Că și ei tre­bu­iau să fie dis­creți, v-am zis că plata la pro­test era pe șes­ta­che și nu tre­buia să se afle. Eu i-am zis lu' dom' Soros: nu se poate dom'ne așa ceva, ori pro­tes­tăm și luăm bănu­țul toți care am pres­tat, ori nu se mai dă nimic la nimeni și pro­tes­tăm moca, de demenți ce sun­tem. Mi-a expli­cat că nu e sim­plu să împarți bani la 30.000 de inși, bașca câteva sute de căței, să înțe­leg și eu că se mai stre­coară gre­șeli când faci așa o ope­ra­țiune și nu vrei să observe nimeni nimic. Da' omu' a fost cin­stit și și-a notat con­tul meu de card – o să-mi vireze 'mne­a­lui per­so­nal câțiva euro, pen­tru deranj.

Și uite că tot s-a aflat de fap­tul că pro­tes­tul a fost plătit și-acuma toți mă întreabă cât am pri­mit. Mi-e rușine să recu­nosc că am fost acolo și n-am luat bani, așa că zic și eu ca toată lumea: cum cât? 100 de lei fru­moși.

PS. Pen­tru pese­diști: da, tex­tul ăsta face mișto de voi, ca să înțe­le­geți că dacă ați avea un dram de minte v-ați da seama că sun­teți min­țiți când vi se spune că pro­tes­tele sunt plătite.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant


Dacă ai ceva de spus...


Meniu