Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Româ­nia e pe cale să‐și îmbo­gă­țească cata­lo­gul de păduri vir­gine și cva­si­vir­gine cu încă 4.000 de hec­tare. Și pro­ba­bil că și mai puțini își ima­gi­nează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste păduri pen­tru inclu­de­rea în cata­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept de dimi­neață până seara că apără pădu­rile. Ei nu chel­tuie timp și bani ca să facă iden­ti­fi­cări, ei sunt ocu­pați să‐și facă ima­gine din care să iasă bani. Astea 4.000 de hec­tare sunt iden­ti­fi­cate și pro­puse de Rom­silva. Acum docu­men­tele sunt la minis­ter și e doar o ches­tiune de timp ca să fie puse în cata­log. Se va întâm­pla în curând, cu sigu­ranță.

Româ­nia ajunge la 16.000 de hec­tare, la o supra­față de păduri de 6 mili­oane de hec­tare. O fi mult, o fi puțin? În Europa, urmă­toa­rea țară ca supra­față de păduri vir­gine e Franța cu 11.000 hec­tare dintr‐o supra­față totală de 24 de mili­oane de hec­tare. Com­pa­ra­tiv noi avem iden­ti­fi­cate de șase ori mai multe păduri vir­gine la mia de hec­tare de pădure. Și vom mai găsi și altele, veți vedea. Da, tot de la Rom­silva, fiți siguri.

Și vreți să vă mai spun ceva? De curând Româ­nia a inclus păduri în patri­mo­niul UNESCO. Ați citit pre­cis în presă des­pre asta. Cine cre­deți că e admi­nis­tra­to­rul aces­tor păduri? Exact, ați ghi­cit! Din nou Rom­silva. Și, să vezi comé­die, o parte din pădu­rile incluse în patri­mo­niu nu sunt vir­gine. Sunt de‐alea cre­ate de om. Adică de sil­vi­cul­tori. Pen­tru că sil­vi­cul­to­rii sunt capa­bili – imaginați‐vă gro­ză­vie! – să cre­eze păduri valo­roase care devin patri­mo­niu mondial.

Pen­tru eco­na­ziști: no, acuma c‐ați aflat, vă puteți întoarce la treaba de zi cu zi: înjurați‐i pe sil­vi­cul­tori! Spor la treabă!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu