Bun îi vinul ghiurghiuliu?

/ Vinuri / Internațional

Mă tot țin de ceva vreme să vă poves­tesc des­pre cum se poate selecta un vin de cali­tate bună. Nu vor­besc aici des­pre teh­ni­cile de some­lier, care pre­su­pun o edu­ca­ție spe­cială și înde­lungă expe­riență, ci de meto­dele sim­ple si prac­tice pe care le poate aplica ori­cine. Prima regulă este foarte sim­plă: nu cum­pă­rați vinuri foarte ieftine. Pen­tru mine o sti­clă de vin care costă sub 12 lei devine deja dubi­oasă și nu o cum­păr decât dacă am niște reco­man­dări foarte cre­di­bile. Dacă pre­țul e mai jos de 9–10 lei per sti­clă, nici reco­man­dă­rile n‐o mai bagă în sacoșa mea. Nu e o metodă 100% garan­tată – pre­țul mare nu înseamnă că nu sunt folo­site sub­stanțe chi­mice sau zahăr – dar e un bun prim cri­te­riu de selec­tare.

Etapa a doua este evi­dent degus­ta­rea. Aci­di­ta­tea tre­buie să fie natu­rală, să simt că pro­vine din vin, nu din alte sub­stanțe. De ase­me­nea alco­o­lul tre­buie să se simtă ca fiind parte din vin, nu adă­u­gat ulte­rior. Dacă nu știți cum se deo­se­bește asta, luați niște alcool eti­lic din maga­zin și tur­nați putin peste niște vin pe care îl știți curat. Veți simti la gust că alco­o­lul supli­men­tar e cumva dis­tinct, nu e parte a gus­tu­lui de ansam­blu al vinu­lui.

În fine, ultima veri­fi­care care se poate face am aflat‐o de curând: umpleți un pahar cu apă curată până aproape de buză și tur­nați foarte, foarte ușor vin în pahar. Dacă vinul se lasă spre fun­dul paha­ru­lui și apoi se ames­tecă cu apa, cu sigu­ranță are zahăr adă­u­gat. Dacă este un vin natu­ral, se va ridica spre gura paha­ru­lui și va forma un inel rela­tiv bine defi­nit. Secre­tul este să tur­nați vinul foarte încet. Expli­ca­ția e sim­plă: vinul natu­ral are alcool din fer­men­ta­ția pro­prie, ceea ce îi con­feră o den­si­tate mai mică, deci se va ridica. Adă­u­ga­rea de zahăr face vinul mai dens, deci se va lăsa spre fun­dul paha­ru­lui. Eu am tes­tat cu mai multe vinuri, inclu­siv cu un vin făcut în fami­lie, din stru­guri ade­vă­rați și vă pot spune că metoda func­țio­nează. Pro­ba­bil nu e 100% garan­tată, s‐ar putea ca diverse chi­mi­cale să nu poată fi depis­tate prin inter­me­diul ei, dar cred e o probă rele­vantă.

Și în final un mic fil­mu­leț des­pre ce se poate bea dintr‐o sti­clă de vin din comerț:

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Nu e un comen­ta­riu de publi­cat 🙂
  Prima data cand am intrat pe arti­col m‐a bagat pe ver­siu­nea de mobil desi sunt cu des­k­top, a doua oara mi‐a afisat‐o pe cea de des­k­top.
  Daca vrei un plu­gin de mobile, am eu unul bun, WPto­uch PRO, cu licenta (http://www.bravenewcode.com/wptouch/)

  P.S. Sa tin minte sa nu mai cum­par nici­o­data vin la carafa…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e de la plugin‐ul de mobil, e de la CDN. Am pus site‐ul pe Clo­u­d­Flare și une­ori, când public un arti­col, uit să intru ime­diat pe el din des­k­top, ca să se gene­reze în cacheul CDN ver­siu­nea de des­k­top. Când și când pri­mul citi­tor care intră este cineva de pe mobil, așa că în cache se gene­rează ver­siu­nea de mobil, care este apoi ser­vită tutu­ror.


Meniu