Împarte cu prietenii


Submit

Combinații de toamnă

Orice iubi­tor al bucă­tă­riei româ­nești sau, prin exten­sie, a celei est-europene are musai în lista sa de pre­fe­rințe două rețete spe­ci­fice zonei: car­to­fii țără­nești și faso­lea cu cio­lan. Și una și cea­laltă au savoa­rea aceea spe­ci­fică a geo­gra­fiei aces­tor locuri, sați­e­ta­tea buca­te­lor pur­tate de țărani la munca șesu­lui rodi­tor, înge­mă­nată cu savoa­rea ule­ioasă a mân­că­ru­ri­lor cu care mun­te­nii merg la coasă pe coas­tele dea­lu­ri­lor.

Când vine vorba de a alege între ele, e greu. Amân­două au sub­ti­li­tă­țile lor, amân­două au pro­priul vino-ncoace. Ade­vă­ra­tul gur­mand e în dilemă. Ce să aleagă? La fel m-am găsit într-o seară și eu, ezi­tând între săți­oasa fasole cu cio­lan și savu­ro­șii car­tofi țără­nești, neputându-mă hotărî ce să aleg. Într-o clipă de insi­pra­ție mi-a tre­cut prin minte gân­dul că poate nici nu tre­buie să aleg. Poate că le pot avea pe amân­două. Și m-am apu­cat de treabă.

De la bun înce­put spun că cio­la­nul de porc era deja pre­gă­tit. Puneți-l într-o oală sub pre­siune și în 30 de minute — 5 minute până fierbe apa, 15 minute de fiert și vreo 10 pen­tru răcit — aveți treaba făcută. Des­prin­deți car­nea de pe os și lăsați-o să se mai răco­rească. Între timp tăi­ați câțiva car­tofi în cuburi de 1 cm și vreo doi-trei morcovi așiș­de­rea. Vreo trei-patru cepe tre­buie cură­țate și tăi­ate juli­enne, de pre­fe­rință în felii mai groase. Puneți tigaia la încins cu un strat sub­ți­rel de ulei și când poc­nește ușu­rel dați dru­mul car­to­fi­lor și morco­vu­lui în ea. Lăsați să se înmoaie bine și să înceapă să prindă o crustă de pră­je­ală — când morco­vul devine ușor auriu răs­tur­nați ceapa. O dată cu ea puneți și faso­lea roșie — măr­tu­ri­sesc că n-am fiert-o gos­po­dă­rește, ci m-am mul­țu­mit cu o con­servă de fasole roșie, dar am spă­lat vâr­tos boa­bele ca să nu poarte după ele zeama din con­servă. Ames­te­cați. După câteva minute adă­u­gați și cio­la­nul tăiat în cubu­lețe mici. Când ceapa s-a înmu­iat de tot adă­u­gați o dușcă de vin alb sec (dați și voi o dușcă pe gât pen­tru pofta de mân­care), potri­viți de sare și de iuțe­ală cu niște boia sau chili și aco­pe­riți pen­tru 2–3 minute. Gata!

După ce se răco­rește așe­zați o por­ție în far­fu­rie și bucurați-vă de aro­mele estu­lui euro­pean. Zic că ar merge ală­turi și-un pahar de mer­lot reci­șor.

cartofi-fasole-ciolan


Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *