MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
13 Mar 2017
Romsilva respinge amenințările Agent Green

Între­bare de 100 de puncte: de ce nu doresc cei de la Agent Green să încheie un pro­to­col de cola­bo­rare cu Rom­silva prin care să obțină acces la infor­ma­ți­ile nece­sare pen­tru afla­rea ade­vă­ru­lui des­pre tăie­rile ile­gale?

Răs­puns de 100 de puncte: pen­tru că dacă ar încheia un pro­to­col ar tre­bui să spună ade­vă­rul des­pre ceea ce se întâm­plă în pădu­rile româ­nești. Iar ei nu vor asta. Ei vor să între­țină iste­ria care îi legi­ti­mează și îi finan­țează.

În luna noiem­brie a anu­lui tre­cut, în urma unor afir­ma­ții defă­i­mă­toare, dom­nul Gabriel Păun a fost noti­fi­cat de Regia Națio­nală a Pădu­ri­lor – Rom­silva ca va uti­liza căile legale pen­tru recu­pe­ra­rea pre­ju­di­ci­i­lor, însă pre­șe­din­tele Agent Green a soli­ci­tat un dia­log, acesta purtându-se in 6 decem­brie 2016, la sediul cen­tral al regiei.

În cur­sul între­ve­de­rii, dom­nul Gabriel Păun a cerut un pro­to­col de cola­bo­rare cu Rom­silva pri­vind iden­ti­fi­ca­rea pădu­ri­lor vir­gine și cva­si­vir­gine, acces la ame­na­ja­men­tele sil­vice și al exper­ți­lor în teren. Rom­silva a răs­puns pozi­tiv, însă până la această oră, în ciuda soli­ci­tă­ri­lor repe­tate ale Regiei Națio­nale a Pădu­ri­lor – Rom­silva, Agent Green nu a înche­iat res­pec­ti­vul pro­to­col.

Având in vedere des­chi­de­rea și buna cre­dință cu care a acțio­nat Regia Națio­nală a Pădu­ri­lor – Rom­silva și acțiu­nile Agent Green și ale dom­nu­lui Gabriel Păun din ultima peri­oadă, con­si­de­răm că obiec­ti­vul aces­tora îl repre­zintă pre­ju­di­ci­e­rea deli­be­rată a ima­gi­nii și inte­re­se­lor Regiei Națio­nale a Pădu­ri­lor – Rom­silva.

Citește: Rom­silva res­pinge ame­nin­ta­rile si pre­siu­nile agent green

Comentarii:2017
Nov
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11