MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
13 Mar 2017
Tudorel cel incompetențel

Azi DNA a expli­cat cu subiect și pre­di­cat că eva­lu­a­rea pro­fe­sio­nală a pro­cu­ro­ri­lor nu poate fi făcută decât de CSM. Pe înțe­le­sul tutu­ror, sin­gura insti­tu­ție care se poate pro­nunța asu­pra pro­fe­sio­na­lis­mu­lui cu care sunt tra­tate cazu­rile încre­din­țate pro­cu­ro­ri­lor este CSM.

Pe seară, dom­nul Tudo­rel — onor minis­tru al jus­ti­ției și rec­tor al Uni­ver­si­tă­ții din Iași — se gân­dește că ar fi bine să ne arate cât de incom­pe­tent e el și zice (printr-un comu­ni­cat de presă) că minu­na­tul lui minis­ter are drep­tul să veri­fice efi­cienţa mana­ge­ri­ală şi modul de înde­pli­nire a atri­bu­ţi­i­lor de ser­vici de către pro­cu­rori.

Bre, Tudo­rele! Una e pro­fe­sio­na­lis­mul, alta e efi­ciența mana­ge­ri­ală și atri­bu­ți­ile de ser­vici. Ca să pri­cepi și tu, că te văd cam nepre­gă­tit:

  • atri­bu­ți­ile de ser­vi­ciu sunt alea din fișa pos­tu­lui, adică poți să-i veri­fici pe pro­cu­rori dacă res­pectă pro­ce­du­rile interne, dacă nu chiu­lesc, dacă se pre­zintă la ser­vi­ciu, dacă pri­mesc dosare și se ocupă de ele șamd
  • pro­fe­sio­na­lis­mul e ăla care zice cum te ocupi de cazu­rile încre­din­țate, adică ce fel de mese­rie știi, ca pro­cu­ror.

Tot n-ai înțe­les? Bine, îți explic așa: poți să-ți înde­pli­nești atri­bu­ți­ile de ser­vici chiar dacă ești cel mai slab pro­cu­ror, adică nu-ți rezolvi dosa­rele de prost ce ești. În cazul ăsta nu e treaba ta, Tudo­rele, să-l sanc­țio­nezi, e treaba CSM-ului să-l întrebe: bă, da' tu chiar nu ești în stare să rezolvi un dosar? Sau poți să fii bri­li­ant ca pro­cu­ror și să rezolvi toate dosa­rele încre­din­țate, dar să întâr­zii la muncă în fie­care zi, să vii ușor par­fu­mat dimi­neața și să ai prea puține dosare în lucru. Aici e treaba minis­te­ru­lui să-l ia la între­bări pe pro­cu­ror: bă, pro­cu­ro­rule, ne miș­căm și noi mai cu talent?

Apli­cat la cazul tău, Tudo­rele, e cam așa: tu habar n-ai des­pre ce vor­bești, dar te duci con­ști­in­cios la minis­ter în fie­care zi. Adică n-ai o pro­blemă cu atri­bu­ți­ile de ser­vici, ai o pro­blemă cu pro­fe­sio­na­lis­mul.

Citește: Minis­ter: Minis­trul Jus­ti­ţiei are drep­tul de a veri­fica efi­cienţa mana­ge­ri­ală a lui Lazăr şi Kovesi

Comentarii:2017
Nov
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11