MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
19 Mar 2017
Miza nu e Cioloș

Pe măsură ce trece tim­pul devin tot mai con­vins că PNL și USR nu și-l dis­pută pe Cio­loș. Nici unul din­tre par­tide nu îl vrea de fapt înă­un­trul său (cu excep­ția unei frac­țiuni mino­ri­tare din USR, gru­pată în jurul foș­ti­lor săi miniș­tri), dar ar vrea să se asi­gure că fos­tul prim minis­tru nu ajunge la cei­lalți. Pen­tru că USR și PNL au falsa impre­sie că sunt con­cu­renți pe par­tea dreaptă a poli­ti­cii româ­nești. Nimic mai fals.

În rea­li­tate, după ce Cio­loș își va face par­tid, o parte din USR va migra către noua for­ma­țiune poli­tică, folo­sind ca pre­text actu­a­lele ezi­tări ale lui Nicu­șor Dan de a accepta intra­rea lui Cio­loș în USR. Aripa Ghinea-Voiculescu va pleca împre­ună cu o parte din par­la­men­ta­rii USR și vor repre­zenta noul par­tid al lui Cio­loș în par­la­ment. Cei rămași vor vira puter­nic spre stânga, sub pre­siu­nea celor pre­cum Goțiu și Bulai, ale căror pre­fe­rințe social-democrate cu arome soci­a­liste sunt des­tul de evi­dente. Iar asta nu va fi rău.

Pen­tru că USR, așa cum am mai spus, ar tre­bui să se pozi­țio­neze nu ca alter­na­tivă la PNL, ci la PSD. O stângă nouă, cu un dis­curs anti-corupție, va avea cu sigu­ranță un elec­to­rat sem­ni­fi­ca­tiv prin­tre tine­rii ora­șe­lor mij­lo­cii și mari și poate va atrage și ceva voturi de la cate­go­rii mai vâr­st­nice.

Pro­ba­bil noul par­tid al lui Cio­loș va fi puter­nic sus­ți­nut de Iohan­nis. Iar PNL va tre­bui să se hotă­rască dacă se refor­mează sau se duce la lada de gunoi a isto­riei, așa cum s-a întâm­plat cu țără­niș­tii. Ar fi păcat. Dar une­ori e mai bine să mori decât să ago­ni­zezi la nesfâr­șit.

Comentarii:Andreea Gavrila
 (19 Mar 2017 - 19:50)
Bine punctat!
2017
Nov
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11