MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
13 May 2017
Astfel, ne băgăm picioarele

Lângă mul­tele aiu­reli care ne ies pe gură în ultima vreme, a mai apă­rut una: folo­si­rea greșită a cuvân­tu­lui ast­fel. Și nu doar în vor­bi­rea "stră­zii", ci bine-mersi în recla­mele difu­zate la radio, care — teo­re­tic — ar tre­bui să fie veri­fi­cate rigu­ros de către niște oameni care cunosc bine limba română.

Reclama împri­ci­nată este la un pro­dus far­ma­ce­u­tic, ceva de genul cremă pen­tru picioare. O duduie cu voce suavă explică ascul­tă­to­ri­lor de radio că vara, laba picio­ru­lui este supusă tem­pe­ra­tu­ri­lor ridi­cate, nece­si­tând ast­fel o îngri­jire spe­cială. Modul ăsta de expri­mare l-am mai întâl­nit — i se atri­buie cuvân­tu­lui ast­fel sem­ni­fi­ca­ția de din această cauză. Însă ast­fel este o formă con­trasă a expre­siei în acest fel, ceea ce n-are nici o legă­tură cu cauza, ci cu acțiu­nea înfăp­tu­ită de subiect. Să facem înlo­cu­i­rea ter­me­nu­lui cu expre­sia com­pletă: laba picio­ru­lui este supusă tem­pe­ra­tu­ri­lor ridi­cate, nece­si­tând în acest fel o îngri­jire spe­cială… des­pre care fel vor­bim, des­pre care acțiune a labei picio­ru­lui?

Folo­si­rea lui ast­fel pre­su­pune un tip de acțiune din par­tea subiec­tu­lui, la care apoi ne refe­rim spu­nând în acest fel, adică prin această acțiune. Exem­plu: Îl vede azi, îl vede mâni / Ast­fel dorința-i gata. / El iar, pri­vind de săp­tămâni, / Îi cade dragă fata. Subiec­tul e Cătă­lina, ero­ina poe­ziei, care pri­vește Lucea­fă­rul și ast­fel — acționând în acest mod, adică pri­vind repe­tat — se îndră­gos­tește.

Dacă subiec­tul este pasiv și nu acțio­nează, ci suportă con­se­cin­țele unei acțiuni exte­ri­oare, folo­si­rea lui ast­fel este inco­rectă. Laba picio­ru­lui este supusă tem­pe­ra­tu­ri­lor ridi­cate, nece­si­tând din această cauză o îngri­jire spe­cială.

Tare mă tem că folo­si­rea alan­dala a cuvin­te­lor o să dis­trugă încet limba română.

Comentarii:2017
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11