MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
14 May 2017
Totuși, Simona

Ieri am avut un soi de pre­mo­n­i­ție că finala de la Madrid avea să fie memo­ra­bilă într-un fel pe care nu știam să-l explic și, con­trar obi­ce­iu­ri­lor mele, am des­chis tele­vi­zo­rul și am urmă­rit ulti­mul set. N-am regre­tat.

Cei care trec mai des prin pagi­nile blo­gu­lui meu știu că am avut ade­sea cuvinte aspre pen­tru Simona Halep și mai ales asu­pra com­por­ta­men­te­lor ei. Din­colo de cri­ti­cile mele a exis­tat întot­dea­una dorința de a o vedea reu­șind cu ade­vă­rat, deve­nind o mare spor­tivă. Eu nu cred că poți fi memo­ra­bil în isto­ria ori­că­rui sport dacă nu dai și dovada unui carac­ter pe măsura talen­tu­lui. Și de aceea mus­tră­rile mele se năș­teau din supă­ra­rea de a vedea atâta poten­țial risi­pit.

Ieri însă, Simona a ară­tat că ar putea fi memo­ra­bilă. Am văzut în pri­vi­rea ei, în expre­sia con­cen­trată a feței și în îndâr­ji­rea lup­tei spor­tive sem­nele unei reale schim­bări de ati­tu­dine. Simona era acolo, știa că poate și vroia să învingă. Nu a mai dat ochii peste cap, n-a mai ară­tat frus­trări ado­les­cen­tine, nici hachițe de vedetă răsfă­țată. A strâns din dinți, a gân­dit, a rămas lucidă și a învins.

Apoi a recu­nos­cut că astea au fost efec­tele edu­ca­ției lui Dar­ren Cahil. Dom­nule Cahil, aveți res­pec­tul meu! Con­ti­nu­ați. Mai e mult de muncă și reu­șita nu e sigură. Dar e clar: Simona poate deveni o mare spor­tivă.

Citește: Măr­tu­ri­si­rea lui Halep: „Aceasta este noua Simo. După Miami, Dar­ren nu a mai vrut să lucreze cu mine din cauza ati­tu­di­nii”

Comentarii:2017
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11