MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
19 Jun 2017
Jó estét kívánok, Liviu bácsi!

Încă două-trei scan­da­luri de-astea în PSD și n-o să avem la pri­mă­rie în Bucu­rești pe duamna Gabriela Firea, ci pe Gàbi Ter­mé­s­zet, că o să bată palma dom' Liviu să tre­cem la ono­mas­tica maghiară în toate loca­li­tă­țile unde există cel puțin o per­soană care a văzut un maghiar în carne și oase. Tare-s curios ce zice elec­to­ra­tul pese­dist de așa troc poli­tic: stea­guri secu­iești, auto­no­mie cul­tu­rală, ziua națio­nală a maghia­ri­lor… lucruri sub­țiri, de inte­lec­tu­ali. Orice numai să nu piară baro­nul de Tele­or­man. Și parcă văd că ori­cum până la urmă ajunge la bulău și ne lasă cadou niște aran­ja­mente de-astea, cu poten­țial de scan­da­luri etnice.

Nu că m-ar încurca niște stea­guri sau cum vor­besc între ei niște oameni în comu­ni­tă­țile lor, da' pese­diș­tii atâta caz au mai făcut cu națio­na­lis­mul lor, cu iubi­rea de patrie și altele ase­me­nea că mi se întoarce sto­ma­cul pe dos când îi văd cum botul băgat până la fălci între fesele ude­me­riș­ti­lor.


Comentarii:19 Jun 2017
PSD e partid serios

Luați cu valul eve­ni­men­te­lor, ris­căm să uităm cum devine treaba cu guver­nul Grin­deanu. De-aia zic, să reca­pi­tu­lăm din când în când.

Va să zică dom' Sorin e che­mat de la Timi­șoara, pupat pe obraji și pus prim minis­tru, el n-are nici o pro­blemă că lista de miniș­tri i-a făcut-o alt­ci­neva, zice că e feri­cit și va face să fie bine ca să nu fie rău. Toate-s bune și fru­moase, eco­no­mia duduie ca o batoză la tre­ie­rat, sala­ri­ile buge­ta­ri­lor cresc, domnu' Liviu zice că e bine și o să fie și mai bine.

Dintr-o dată treaba se strică, deși nimeni nu vede unde și de ce, da' dom' Liviu e supă­rat și cere o eva­lu­are a acti­vi­tă­ții de guver­nare. Din­tre toti spe­cia­liș­tii posi­bili, că-s mulți la PSD, este ales dom' Vâl­cov, spe­cia­list în cior­dit, inves­ti­tor în opere de artă cu sediul de busi­ness la cimi­tir. 'Mne­a­lui se uită pe cifre și vede ce nu vede nimeni alt­ci­neva: nimic nu e bine, guver­na­rea e praf.

Dom' Sorin voci­fe­rează. Dom' Liviu îi zice să demi­sio­neze. Dom' Sorin zice că nu. Miniș­trii, ca orice echipă româ­nească, țin par­tea adver­sa­ru­lui. Guver­na­rea e praf, dar nu din cauza lor, că ei miti­teii au mun­cit de s-au rupt. Pro­blema e cu comu­ni­ca­rea cu pri­mul minis­tru care nu vor­bește cu ei. De tris­tețe și supă­rare ei vor­beau numa' cu dom' Liviu, că — na! — cu cine să mai schimbe și ei o vorbă des­pre eco­no­mie?

Dom' Sorin se pune pe căl­câie și nu pleacă de la guvern, ba chiar îl cheamă și pe Vic­to­raș, duș­ma­nul lui dom' Liviu. Se pune de-o moțiune de cen­zură. Dom' Liviu cheamă lumea la par­la­ment în zi de dumi­nică și le citește un text care nu mai pome­nește de nere­a­li­ză­rile guver­nu­lui, ci de îndă­ră­t­ni­cia lui dom' Sorin de a nu demi­siona atunci când vrea muș­chiul lui.

Văzând că moțiu­nea de cen­zură are ceva șanse să nu treacă, dom' Liviu se apucă de nego­ciat cu diverse alte par­tide și par­la­men­tari. Se aud zvo­nuri că se pro­mit pos­turi de miniș­tri și chiar bani con­tra voturi favo­ra­bile moțiu­nii. Dom' Liviu nu se mul­țu­mește doar cu asta și o pune de-o nego­ci­ere cu UDMR cărora le pro­mite o zi națio­nală a maghia­ri­lor, învo­ire la stea­guri secu­iești și alte înles­niri pe cri­te­rii etnice. Ude­me­riș­tii se ling pe buze.

Par­la­men­ta­rii PSD — adică doar unii din­tre ei — o pun de-o răzme­riță internă și ame­nință că nu votează moțiu­nea care-l dă jos pe dom' Sorin dacă se aprobă în par­la­ment ase­me­nea ches­tii ungu­rești. Con­sta­tând că mai mult pierde decât câștigă voturi, dom' Liviu renunță la nego­ci­eri. Ude­me­riș­tii se ling pe bot.

A, să nu uităm! Mier­curi miniș­trii, care-s și par­la­men­tari PSD-ALDE, vor vota pen­tru pro­pria lor demi­tere. Adică vor spune că au fost praf. După care dom' Liviu îi va numi tot pe ei în vii­to­rul guvern. Ca să-l mai facă praf o dată, că de data asta nu le-a ieșit cum tre­buie.

Și nu uitați: PSD este un par­tid serios, care știe cum să guver­neze, nu ca opo­zi­ția care nu e în stare de nimic.


Comentarii:2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11