MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
17 Jul 2017
#rezist și #insist

Dom­nul pre­mier are drep­tate. Numai că n-a expli­cat com­plet. Ăia de afară, din fața guver­nu­lui, sunt cu #rezis­tîn­fa­ța­pros­tiei. Ăia din inte­rior, din guvern, sunt cu #insis­tîn­pros­ti­a­mea.

Pre­mi­e­rul Mihai Tudose le-a trans­mis, luni, tine­ri­lor par­ti­ci­panti la edi­tia de vara a pro­gra­mu­lui de intern­ship guver­na­men­tal sa fie activi, cri­tici, ino­va­tivi si sa insiste in a-si impune solu­ti­ile

Citește: VIDEO Tudose catre tine­rii par­ti­ci­panti la intern­shi­pul Guver­nu­lui: Afara sunt niste oameni care au afi­sat #rezist si dum­ne­a­voas­tra sun­teti cu #insist de pe par­tea asta­lalta a cla­di­rii — Esen­tial — HotNews.ro


Comentarii:17 Jul 2017
Două paie la trei măgari

Unul din păca­tele poli­ti­chiei româ­nești este acela al unei false exha­us­ti­vi­tăți. Fie­care par­tid sau ali­anță poli­tică ajunsă la putere a fost inca­pa­bilă să se con­cen­treze pe niște direc­ții clare și să pro­ducă rezul­tate vizi­bile, fie pen­tru că au avut alte inte­rese, fie că au pur și sim­plu lip­siți de viziune. Logica noas­tră pare a fi aceea a împăr­ți­tu­lui de două paie la trei măgari. Avem bani puțini și nu ne ajung pen­tru tot ce ar tre­bui, așa că dăm și noi pro­por­țio­nal pen­tru fie­care dome­niu câțiva fir­fi­rei, ca să nu zică nimeni că nu ne-am gân­dit la sport, la sănă­tate, la edu­ca­ție, la infras­truc­tură…

Pro­blema con­stru­i­rii unui sta­dion la Ale­xan­dria nu e sta­dio­nul din Ale­xan­dria, nici uti­li­ta­tea lui intrin­secă. Pro­blema e că un sta­dion în Ale­xan­dria cade peste nimic. Dezvol­ta­rea unei regiuni nu începe cu inves­ti­ția în sport. Începe cu infras­truc­tura, cu faci­li­tă­țile ofe­rite inves­ti­to­ri­lor și mai ales cu edu­ca­ția for­ței de muncă din zonă. Dacă n-ai forța de muncă cu un grad de cali­fi­care decent, nu vine nici un inves­ti­tor. Dacă n-ai inves­ti­ții, nu există spon­so­ri­zări pen­tru sport. Dacă n-ai bani pen­tru sport, degeaba ai sta­dion.

Neno­ro­ci­rea e că în Româ­nia e plin de sta­di­oane pre­cum cel din Ale­xan­dria. Inves­ti­ții care cad ca grâul semă­nat pe asfalt. Bobul e bun, e via­bil, dar cade pe un con­text în care n-are nici o șansă să ger­mi­neze. Și toți știm des­pre baze spor­tive noi, făcute prin varii col­țuri ale țării, care zac neu­ti­li­zate, degradându-se. Banii ăia ar fi putut fi inves­tiți alt­fel, cu mai mult folos.

Pen­tru că n-avem cura­jul să spu­nem: întâi ne ocu­păm de edu­ca­ție, infras­truc­tură și uti­li­tăți, lăsăm deo­parte deo­cam­dată spor­tul și sta­di­oa­nele.

Citește: De ce ne tre­buie un sta­dion în Ale­xan­dria


Comentarii:2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11