Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
17 Iul
2017

 51
Dom­nul pre­mier are drep­tate. Numai că n-a expli­cat com­plet. Ăia de afară, din fața guver­nu­lui, sunt cu #rezis­tîn­fa­ța­pros­tiei. Ăia din inte­rior, din guvern, sunt cu #insis­tîn­pros­ti­a­mea. Pre­mi­e­rul [...]

17 Iul
2017

 41
Unul din păca­tele poli­ti­chiei româ­nești este acela al unei false exha­us­ti­vi­tăți. Fie­care par­tid sau ali­anță poli­tică ajunsă la putere a fost inca­pa­bilă să se con­cen­treze pe niște direc­ții clare și [...]

Meniu