Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
22 sept.
2017

 22
Nu‐mi pot ima­gina un răs­puns mai peni­bil decât ăsta. Chiar m‐am gân­dit cum s‐ar putea da un răs­puns mai idiot. Nu cred că se poate. Bravo Putin! Ești bun, frate! Cam­pion mondial la peni­bi­li­tăți! Krem­li­nul [...]

21 sept.
2017

 27
Eu zic că treaba e mult mai sim­plă decât pare: se dă în jude­cată pri­mă­ria pen­tru dis­cri­mi­nare și se arată că des­tul de mulți cetă­țeni au avut drep­tul să se debran­șeze. Deci ori se rebran­șează toți la [...]

20 sept.
2017

 103
Sta­tul român nu e un bun admi­nis­tra­tor. Asta spun toți româ­nii, mai puțin cei care au rolul de admi­nis­tra­tori. Ăia nu recu­nosc. Dar ce știe mai puțină lume (sau mai bine zis ce ignoră majo­ri­ta­tea) e că [...]

10 sept.
2017

 113
Din câte îmi aduc aminte nu demult Unga­ria s‐a apu­cat să desfi­in­țeze o uni­ver­si­tate de‐a lor pe moti­vul că e finan­țată din afara țării de către oameni duș­mă­noși, res­pec­tiv vino­va­tul de [...]

4 sept.
2017

 33
Dom' pro­fe­sor Tudo­rel, mai des­chi­deți Wiki­pe­dia din când în când. Ajută, pe cuvânt. O să aflați că pro­cu­ro­rul gene­ral în SUA nu e numit de Senat, ci de pre­șe­dinte. Sena­tul doar îl con­firmă. Dar [...]

Meniu