Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
24
oct
Între toate decizi­ile dubioase din ultima vreme, CCR a reușit să stre­coare și una care ne alini­ază cu niște norme inter­naționale ale drep­turilor omu­lui. Mai exact este vorba [...]
20
oct
Dacă tot e vre­mea con­fe­siu­nilor pe tema hărțuirii sex­u­ale, m‑am gân­dit să-mi aduc și eu con­tribuția la efor­tul gen­eral al decon­spirării prădă­to­rilor. Numai [...]
19
oct
În gară la Pre­deal s‑a aci­uat un croc­o­dil. Nu vă îngri­jo­rați, [...]
16
oct
În atenția tuturor eno­ri­așilor: se pare că moaștele cuvioa­sei Parascheva nu mai funcționează în para­metrii sta­bil­iți! Deși le‑a pupat corect și reg­u­la­men­tar, un [...]
15
oct
Ca să fie foarte clar și foarte con­cret: când vor­bim de patri­o­tism nu e vorba despre bătu­tul cu pum­nul în piept pen­tru ce au făcut sau nu gen­er­ați­ile ante­rioare ale [...]
14
oct
Îmi plac jur­nal­iștii de la Vice pen­tru că aduc ceva proaspăt și inedit în peisajul rel­a­tiv monoton al mass-media din Româ­nia. Nu întot­deauna sunt 100% de acord cu [...]
Scan­dalul de la Hol­ly­wood este pe prima pag­ină de câteva zile. Un mare pro­ducă­tor de film este descoperit a fi un mare prădă­tor sex­ual, un per­sonaj care s‑a folosit de [...]
8
oct
Există o linie destul de fină între duri­tate și rău­tate, recunosc. A fi dur se poate trans­forma repede în a fi rău. Există un sin­gur cri­teriu prin care cred că se [...]
Meniu