Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
27 dec.
2017

 42
Folo­sim ade­sea expre­sii asu­pra cărora nu medi­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nun­țăm cuvin­tele pen­tru că așa le‐am învă­țat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prin­ză­toare înțe­le­suri și [...]

7 dec.
2017

 80
Nu știu ce părere aveți voi des­pre modi­fi­că­rile astea aduse sta­tu­tu­lui magis­tra­ți­lor, dar mie unul mi se par niște pros­tii care nu vor putea fi ope­rante nici­o­dată. Dacă le ana­li­zăm nițel mai atent mi se pare [...]

4 dec.
2017

 107
Dacă împăr­țim viața unui om în seg­mente de câte 20 de ani, inter­va­lul de timp pe care sta­tis­tica îl con­si­deră ca deli­mi­tare a gene­ra­ți­i­lor, ase­mă­na­rea ei cu alter­nanța ano­tim­pu­ri­lor devine [...]

Meniu