Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
27 Dec
2017

 42
Folosim ade­sea expre­sii asupra cărora nu medi­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nunțăm cuvin­tele pen­tru că așa le‐am învățat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prinză­toare înțe­lesuri și învățăminte. [...]

7 Dec
2017

 80
Nu știu ce părere aveți voi despre mod­i­ficările astea aduse statu­tu­lui mag­is­traților, dar mie unul mi se par niște prostii care nu vor putea fi oper­ante nicio­dată. Dacă le anal­izăm nițel mai atent mi se pare că, chiar [...]

4 Dec
2017

 107
Dacă împărțim viața unui om în seg­mente de câte 20 de ani, inter­valul de timp pe care sta­tis­tica îl con­sid­eră ca delim­itare a gen­er­ați­ilor, asemănarea ei cu alter­nanța anotim­purilor devine evi­dentă. Nu [...]

Meniu