MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
4 Dec 2017
Pregătiri de iarnă

Dacă împăr­țim viața unui om în seg­mente de câte 20 de ani, inter­va­lul de timp pe care sta­tis­tica îl con­si­deră ca deli­mi­tare a gene­ra­ți­i­lor, ase­mă­na­rea ei cu alter­nanța ano­tim­pu­ri­lor devine evi­dentă. Nu e nici o des­co­pe­rire în asta, meta­fora este bine­cu­nos­cută mul­tora, doar că nu toți îi urmează firul până la înțe­le­su­rile sale mai pro­funde. Nu e doar simi­li­tu­di­nea ciclu­ri­lor natu­rii cu exis­tența fie­că­rui om, ci e și chi­b­zu­ința cu care — atunci când înțe­legi com­pa­ra­ția — îți pre­gă­tești și îți tră­iești tre­ce­rea prin fie­care ano­timp. Pen­tru că există felu­rite chi­puri în care poți tra­versa vre­mu­rile.

Se spune că cea mai bună stra­te­gie de a întâr­zia îmbă­trâ­ni­rea este să-ți păs­trezi min­tea tânără. Să nu cazi în șabloane defe­tiste, în tris­teți posace, în nos­tal­gii inu­tile. Să nu renunți să ai pro­iecte de vii­tor. Să accepți că totul în jur se schimbă și să schimbi și tu câte ceva în viața ta, adă­u­gând mereu ceva nou. Să te scoți în mod volun­tar din zona ta de con­fort și să-ți demon­strezi ție că poți să înveți lucruri noi. Să nu spui că lucru­rile erau alt­fel pe vre­mea ta. Pen­tru că asta înseamnă că vre­mea ta a tre­cut. Nu e o stra­te­gie ușoară, e nevoie de voință și de o con­ti­nuă pri­vire auto­cri­tică asu­pra pro­pri­i­lor deci­zii și fapte. Dar, din câte con­stat, se pare că e sin­gura care a dat vreo­dată rezul­tate.

Nu sunt în măsură să sfă­tu­iesc pe nimeni cum să pro­ce­deze cu pro­pria ges­tiune a tim­pu­lui trăit. Nu sunt nici pe departe un expert, la fel ca cei­lalți învăț și eu cum se trece prin vre­muri. Expe­rien­țele din ultima vreme m-au învă­țat însă ceva ce nu știam, așa că un sfat pot totuși să vă dau: atunci când deci­deți să tre­ceți alt­fel prin timp, să pre­lun­giți ano­tim­pul în care vă aflați, fiți pre­gă­tiți să vă des­păr­țiți de o parte a celor din gene­ra­ția voas­tră. Poate chiar de o mare parte a lor. Dis­tanța până la ei va crește în fie­care zi tot mai mult, atât de mult încât nici măcar vechile pri­e­te­nii nu vor mai fi de ajuns ca să rămână o punte între voi. Și asta o să vă doară mai ales pe voi.

Pen­tru ei va fi mai ușor. Vă vor cata­loga drept smin­tiți, infan­tili sau defecți în vreun anume fel, vor decreta că ați dat în min­tea copi­i­lor și își vor aminti tot felul de lucruri din tre­cut pe care le vor rein­ter­preta pen­tru a se con­vinge că din­tot­dea­una n-ați fost toc­mai zdra­veni la cap. Nu fiți supă­rați pe ei. E sin­gu­rul fel în care pot să-și vali­deze ale­ge­rile pro­prii. Pen­tru că au decis să se lase îmbă­trâ­niți fără să opună nici o rezis­tență, au nevoie de con­fir­ma­rea că nu e vina lor, că alt­fel nici nu se putea. Cineva care reu­șește acolo unde ei nici n-au încer­cat e o ofensă per­so­nală. 

Cum vă spu­neam, pen­tru voi va fi mai dure­roasă această sepa­rare. Pen­tru ei nu chiar la fel. Ei sunt deja pre­gă­tiți pen­tru iarnă.

Comentarii:2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11