Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
27 dec.
2017

 41
Folo­sim ade­sea expre­sii asu­pra cărora nu medi­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nun­țăm cuvin­tele pen­tru că așa le‐am învă­țat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prin­ză­toare înțe­le­suri și [...]

Meniu