Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Călcâiul lui Traian

Fie­care din­tre noi avem punc­tele noas­tre slabe care ne expun, vul­ne­ra­bili și ade­sea cara­ghi­oși, amu­za­men­tu­lui gene­ral. Fie­care din­tre noi încer­căm să mas­căm aceste puncte slabe, toc­mai din teama de a nu deveni direc­ți­ile de atac ale ina­mi­ci­lor noș­tri sau subiecte de glumă ale zefle­mi­to­ri­lor oca­zio­nali. Fie­care din­tre noi reu­șim sau nu să păs­trăm secrete aceste slă­bi­ciuni. […]Căutând ziua de ieri

Parcă‐i și văd acum trei ani pe Ponta și Anto­ne­scu rân­jind feri­ciți că înfi­in­țează o ali­anță, anun­țând popo­rul că au des­co­pe­rit o ches­tie nemai­po­me­nită, care va face bine țara și va des­chide robi­ne­tul cu lapte și miere. Ches­tia res­pec­tivă se numea sim­plu "jos Băsescu", dar, pen­tru că nu se putea înre­gis­tra denu­mi­rea asta la tri­bu­nal, i‐au zis […]Al doilea Băsescu

Mă gân­deam zilele astea, cu oca­zia deran­ju­lui use­list, cât de tare mă scoate din sărite expre­sia asta favo­rită a lor: să ter­mi­năm cu regi­mul băsist. Mă ener­vează îngro­zi­tor tupeul cu care Ponta – prim minis­tru de doi ani deja – uti­li­zează un slo­gan atât de tocit și de gol de con­ți­nut. Dar mă ener­vează și mai […]Iisus n‐a cerut ajutor

Iulia, fata de la Sava, s‐a întors acasă. Asta e bine, mama a răsu­flat ușu­rată, poli­ția și‐a înde­pli­nit misiu­nea, călu­gă­rii și‐au ară­tat ospi­ta­li­ta­tea, nașul din tren și‐a demos­trat vigi­lența. Poveș­tile cu happy‐end sunt pe pla­cul tutu­ror pen­tru că în urma lor putem ieși la gard și comenta întămplă­rile, spe­culând asu­pra amă­nu­n­te­lor, fără să ne apese con­ști­ința că […]Între două ape

Marele și ine­ga­la­bi­lul Paco de Lucia a murit. Când eram mai tânăr și mai naiv îmi doream să învăț să cânt la chi­tară unele din pie­sele lui și‐mi ale­se­sem pen­tru înce­put Entre dos aguas. E nevoie de mult mai mult talent decât aveam eu și infi­nit mai mult efort decât eram eu dis­pus să depun pen­tru a ajunge […]Meniu