Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cât lemn dau pădurile României?

Pe scurt, pen­tru cei care n‐au răb­dare să citească: anul tre­cut s‐a final­izat al doilea ciclu al Inven­taru­lui Forestier Național. Două mari con­cluzii pot fi trase din rezul­tatele aces­tuia. Prima e că pădurea românească pro­duce mult mai mult lemn decât soco­tim noi atunci când sta­bilim cotele anuale de tăiere. Cu alte cuvinte, am putea tăia cel […]1000 de zile în Romsilva (I)

Acesta este primul episod al unei serii mai lungi de arti­cole despre perioada în care am fost mem­bru al Con­sil­i­u­lui de Admin­is­trație al Rom­silva. Am de gând să împărtășesc din expe­riențele aces­tei perioade, să‐mi expun con­cluzi­ile per­son­ale despre situ­ația regiei și — pe plan mai larg — a sil­vi­cul­turii românești. Nu am pre­tenția de a avea drep­tate […]În inima României

Măr­turis­esc că am avut aștep­tări mai mari de la anul cen­te­naru­lui româ­nesc. Nu știu ce anume m‐aș fi aștep­tat să văd, dar cu sig­u­ranță aș fi vrut să simțim cu toții un pic de bucurie pen­tru aniver­sarea noas­tră, ameste­cată cu ceva mai multă respon­s­abil­i­tate pen­tru ceea ce facem azi și ceea ce plănuim pen­tru mâine. […]5 mituri despre slăbit

După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu organ­ism, cred că sunt în măsură să afirm că sunt un expert de talie mon­di­ală în nutriție. Glumesc, desigur. Dar câteva lucruri am învățat, totuși. Printre toate cele care mi‐au fost de folos (sau nu prea) se numără și câteva false mituri despre slăbit care cir­culă din […]Muică, suntem neam de slugă

Se apropie sfârși­tul de an și tot nea­mul româ­nesc se pregătește de săr­bă­tori. Iar o să auzim despre zurgălăi și spir­i­tul Cră­ci­unului, iar o să ni se amintească să fim buni, să donăm, să cumpărăm, să ne vese­lim. Și, ghici ce? chiar așa o să facem. Nimeni nu se îngh­e­suie să ne amintească de un pic de cumpătare. […]Meniu