Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Exercițiu de iubire

Există două șabloane de ima­gine a Româ­niei și a româ­ni­lor și pe ambele le con­si­der în egală măsură false: Româ­nia per­fectă și Româ­nia defectă. Pri­mul e cel în care româ­nul e cel mai deș­tept, cel mai ospi­ta­lier, cel mai fru­mos, iar Româ­nia este lea­gă­nul civi­li­za­ției euro­pene, așe­zat nefe­ri­cit în calea năvă­li­to­ri­lor, la inter­sec­ția unor mari impe­rii cotro­pi­toare. Pe scurt: […]Fericirea ca deziderat

Au tre­cut peste noi săr­bă­to­rile de iarnă, Cră­ciun, Reve­lion, sfân­tul Vasile, sfân­tul Ion, Bobo­teaza… Cei­lalți ne-au făcut urări și ne-au dorit să fim feri­ciți. Alții ne-au între­bat dacă sun­tem, iar alții ne-au căi­nat că n-am fi fost atât de feri­ciți pe cât am fi meri­tat. Atât de des mi-a fost adre­sat cuvân­tul feri­cire în chip […]Un certain regard

Ideea unui film des­pre căde­rea comu­nis­mu­lui nu era toc­mai atrac­tivă pen­tru mine. Într-un fel m-am sătu­rat să tot aud ace­leași fraze goale de con­ți­nut des­pre eroi, des­pre tero­riști, des­pre cum s-a furat revo­lu­ția, des­pre cum nici n-ar fi fost revo­lu­ție, ci o mane­vră rusească. Și așa mai departe. Toată lumea știe pe de rost toate pros­ti­ile […]Fluturi în stomac

M-am tot plâns pe la toată lumea cât de proastă e muzica din ultima vreme și nu am să-mi iau vorba îna­poi – chiar așa e, e de ajuns să petreci zece minute pe orice canal TV de muzică ca să devină clar cum se pro­mo­vează non-valoarea. În seara asta însă mi-am dat seama că s-ar putea […]Cele două cuvinte

Trupa Taxi a mai scos o piesă de cali­tate… au tre­cut două luni de-atunci, dar vorba ban­cu­lui: bă, eu abia acu’ am aflat! Fac cum fac băie­ții ăștia și mă țin legat de ei cu inima, pen­tru armo­nia lor spe­cială și ade­sea sub­tilă, mas­cată sub falsa impre­sie a unor melo­dii apa­rent sim­ple [na, că m-am făcut și cri­tic […]Meniu