Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Muzica de dincolo de muzică

Mereu m-am gân­dit că e ceva ce-mi lip­sește ca să înțe­leg muzica jazz. Îmi ima­gi­nez că auzul nu-ți este înde­a­juns și că tre­buie să-ți des­tupi niște canale care por­nesc din ure­che și se afundă departe, prin mij­lo­cul cre­ie­ru­lui și dacă nu ai cana­lele astea sau le ai, dar sunt înfun­date… nu auzi. Acum am și dovada […]Tiptil, tiptil…

…redes­co­păr muzica bună. Uite că am mai găsit (abso­lut întâm­plă­tor) încă o trupă inte­re­santă și o piesă pe măsură. Sper doar să nu se stingă prea repede și să mai aud des­pre ei peste câțiva ani. Că e secetă mare de muzică de cali­tate…Whatever works, Ebenezer

Sunt oame­nii esen­ți­al­mente buni sau răi? Sun­tem în gene­ral încli­nați spre bună­tate, dar dete­ri­o­ra­rea rela­ți­i­lor soci­ale, lăco­mia și lipsa de edu­ca­ție ne-au dus spre pier­za­nie și am deve­nit mai răi decât sun­tem în esența noas­tră? Sau de fapt sun­tem răi prin natură și doar o edu­ca­ție strictă, bazată pe argu­men­tum baculi­num, ne face să fim cât […]Mai bine decât

Ne apro­piem tot mai mult de 22 decem­brie, când vom ani­versa tre­ce­rea a 21 de ani de la revo­lu­ție, cu unul mai mult decât cei din pro­fe­ția bru­ca­ni­ană. Dacă nu vă place cuvân­tul revo­lu­ție înlocuiți-l cu alt­ceva – nici mie nu mi se pare foarte potri­vit, dar n-am găsit unul mai inspi­rat. Regula lui Bru­can era […]I’ll be what I am

Don’t know what I will, but until I will find meA girl that will stay and won’t play games behind me,I’ll be what I am, a soli­tary man…Soli­tary man – Joh­nny Cash “Moar­tea e un feno­men sim­plu în natură, doar oame­nii o fac să pară îngro­zi­toare”. Așa des­chide Marin Preda poves­tea din “Cel mai iubit din­tre pămân­teni”. Și replica asta are […]Meniu