Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Fluturi în stomac

M-am tot plâns pe la toată lumea cât de proastă e muzica din ultima vreme și nu am să-mi iau vorba îna­poi – chiar așa e, e de ajuns să petreci zece minute pe orice canal TV de muzică ca să devină clar cum se pro­mo­vează non-valoarea. În seara asta însă mi-am dat seama că s-ar putea […]Cele două cuvinte

Trupa Taxi a mai scos o piesă de cali­tate… au tre­cut două luni de-atunci, dar vorba ban­cu­lui: bă, eu abia acu’ am aflat! Fac cum fac băie­ții ăștia și mă țin legat de ei cu inima, pen­tru armo­nia lor spe­cială și ade­sea sub­tilă, mas­cată sub falsa impre­sie a unor melo­dii apa­rent sim­ple [na, că m-am făcut și cri­tic […]Muzica de dincolo de muzică

Mereu m-am gân­dit că e ceva ce-mi lip­sește ca să înțe­leg muzica jazz. Îmi ima­gi­nez că auzul nu-ți este înde­a­juns și că tre­buie să-ți des­tupi niște canale care por­nesc din ure­che și se afundă departe, prin mij­lo­cul cre­ie­ru­lui și dacă nu ai cana­lele astea sau le ai, dar sunt înfun­date… nu auzi. Acum am și dovada […]Tiptil, tiptil…

…redes­co­păr muzica bună. Uite că am mai găsit (abso­lut întâm­plă­tor) încă o trupă inte­re­santă și o piesă pe măsură. Sper doar să nu se stingă prea repede și să mai aud des­pre ei peste câțiva ani. Că e secetă mare de muzică de cali­tate…Whatever works, Ebenezer

Sunt oame­nii esen­ți­al­mente buni sau răi? Sun­tem în gene­ral încli­nați spre bună­tate, dar dete­ri­o­ra­rea rela­ți­i­lor soci­ale, lăco­mia și lipsa de edu­ca­ție ne-au dus spre pier­za­nie și am deve­nit mai răi decât sun­tem în esența noas­tră? Sau de fapt sun­tem răi prin natură și doar o edu­ca­ție strictă, bazată pe argu­men­tum baculi­num, ne face să fim cât […]Meniu