Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Un certain regard

Ideea unui film des­pre căde­rea comu­nis­mu­lui nu era toc­mai atrac­tivă pen­tru mine. Într‐un fel m‐am sătu­rat să tot aud ace­leași fraze goale de con­ți­nut des­pre eroi, des­pre tero­riști, des­pre cum s‐a furat revo­lu­ția, des­pre cum nici n‐ar fi fost revo­lu­ție, ci o mane­vră rusească. Și așa mai departe. Toată lumea știe pe de rost toate pros­ti­ile […]Fluturi în stomac

M‐am tot plâns pe la toată lumea cât de proastă e muzica din ultima vreme și nu am să‐mi iau vorba îna­poi – chiar așa e, e de ajuns să petreci zece minute pe orice canal TV de muzică ca să devină clar cum se pro­mo­vează non‐valoarea. În seara asta însă mi‐am dat seama că s‐ar putea […]Cele două cuvinte

Trupa Taxi a mai scos o piesă de cali­tate… au tre­cut două luni de‐atunci, dar vorba ban­cu­lui: bă, eu abia acu’ am aflat! Fac cum fac băie­ții ăștia și mă țin legat de ei cu inima, pen­tru armo­nia lor spe­cială și ade­sea sub­tilă, mas­cată sub falsa impre­sie a unor melo­dii apa­rent sim­ple [na, că m‐am făcut și cri­tic […]Muzica de dincolo de muzică

Mereu m‐am gân­dit că e ceva ce‐mi lip­sește ca să înțe­leg muzica jazz. Îmi ima­gi­nez că auzul nu‐ți este înde­a­juns și că tre­buie să‐ți des­tupi niște canale care por­nesc din ure­che și se afundă departe, prin mij­lo­cul cre­ie­ru­lui și dacă nu ai cana­lele astea sau le ai, dar sunt înfun­date… nu auzi. Acum am și dovada […]Tiptil, tiptil…

…redes­co­păr muzica bună. Uite că am mai găsit (abso­lut întâm­plă­tor) încă o trupă inte­re­santă și o piesă pe măsură. Sper doar să nu se stingă prea repede și să mai aud des­pre ei peste câțiva ani. Că e secetă mare de muzică de cali­tate…Meniu