Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Te iubesc, dar nu pe tine

Zilele astea domnii jur­na­li­şti de la Rea­li­ta­tea şi‐au des­co­pe­rit voca­ţia de lideri de sin­di­cat. I‐a apu­cat o grijă nebună de pen­sio­nar şi de bie­tul buge­tar, de care sunt atât de pre­o­cu­pați și îngri­jo­rați încât cred că au uitat com­plet de punc­tele de audiență în care își măsoară per­for­man­țele. Nu doar că ni‐i expun din toate unghiu­rile […]De anima

Cu cât te apro­pii de bătrâ­neţe, cu atât îţi e mai greu să nu crezi în viaţa de apoi. La un moment dat lucru­rile devin chiar con­fuze: e oare înţe­lep­ciu­nea vâr­stei cea care te face să vezi mai clar, să dis­tingi sen­suri pe care nu le per­ce­peai în tine­reţe, ori este apro­pi­e­rea unui sfârşit conş­ti­en­ti­zat care te […]Încă o zi, carnavalul

O piesă sur­prin­ză­toare – cel puțin pen­tru mine – a lui Doru Stăn­cu­lescu, cu un gust dulce‐amar, la fel cum e și cafeaua.L’etat c’est moi

Iarna asta a fost prima iarnă ade­vă­rată după mult timp, Uite că a nins zdra­văn în sfârşit şi, chiar dacă a fost mai greu să te depla­sezi, iar fac­tura de gaze a cres­cut niţel, eu unul mă bucur să văd că natura s‐a întors acasă, la noi. Sun­tem în coasta mai­cii Rusia şi măcar din când în când tre­buie […]Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi

De două­zeci de ani aud vorbindu‐se des­pre refor­ma­rea învă­ţămân­tu­lui româ­nesc, des­pre nevoia de schim­bare, fără a se întâm­pla ceva din punct de vedere prac­tic. Ba nu, ca să fiu drept ar tre­bui să menţio­nez ini­ţi­a­tiva dom­nu­lui Marga, fost minis­tru al învă­ţămân­tu­lui, cel care a dema­rat un pro­ces de reformâ după un model com­pli­cat, pe care eu nu […]