Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Geografia sufletului nostru

Mi‐am adus aminte des­pre munţi. Am a‐i mulţumi lui Alice pen­tru asta – un comen­ta­riu al ei mi‐a rea­dus în minte nişte gân­duri mai vechi des­pre armo­nia din­tre relief şi sufle­tul fie­că­ruia din­tre noi. Nu mai ştiu unde, într‐un roman cred, am citit des­pre un per­so­naj care iubea câm­pia pen­tru spa­ţiul nesfârşit pe care i‐l […]Manu Cavafu, colţ cu strada Victoriei

Zilele tre­cute mă aflam la Rîm­nicu Sărat, într‐o seară de sâm­bătă, adus acolo de nişte eve­ni­mente triste, la care nu vreau să mă gân­desc acum. Era finele unei zile agi­tate, cu multe de făcut, aşa că eram des­tul de obo­sit, dar era prea devreme pen­tru somn. Eram sin­gur în seara res­pec­tivă – m‐am gân­dit că […]Povestea broaştei ţestoase

Pe birou, în faţa mea, stă în fie­care zi o broască ţes­to­asă. Nu este vie. E o jucă­rie din tablă care are o mică poveste. Acum 31 de ani – s‐au împli­nit de curând – ple­cam din Bucu­reşti cu tre­nul, împre­ună cu buni­cul meu, către Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc. Ter­mi­nam clasa a opta şi lua­sem deci­zia de a urma o carieră de sil­vi­cul­tor, […]De ce nu mai vreau să votez

Astăzi sunt din nou ale­geri. De data asta euro­pe­ene. Presa ne ţine la curent cu pul­sul lor în cele­lalte ţări, iar veş­tile de pe alte melea­guri nu par foarte opti­miste: se anu­nţă un pro­cent sem­ni­fi­ca­tiv de absen­te­ism. Eu până acum n‐am lip­sit de la nici una din ale­ge­rile ante­ri­oare, mereu am cre­zut că e de dato­ria […]Pe mine, mie, redă‐mă

Par­tir c'est mou­rir un peu C'est mou­rir à ce qu'on aime On lai­sse un peu de soi‐même En toute heure et dans tout lieu Între întâia venire şi ultima noas­tră ple­care e un lung şir de alte (re)veniri şi ple­cări. Unele le ticluim, altele ni le dă soarta (spuneţi‐i hazard dacă vă place mai bine). Unele ne […]Meniu