Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Alături de Iohannis, să susținem PSD

Diseară cică o să fie miting în oraș. Mă întreb dacă o să se strângă măcar 100 de oameni, ținând cont de căl­du­rile din ultima vreme, de fap­tul că au înce­put vacan­țele și de lipsa unei mize foarte pre­sante. Știu, unii sunt scan­da­li­zați de tot ce se întâm­plă pe scena poli­tică, de pres­ta­ția PSD care și-a dărâ­mat […]Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai adu­ceți aminte de poves­tea cu camio­nul oprit de Agent Green la Vidraru des­pre care au spus că e lemn tăiat din pădu­rile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul des­pre poves­tea asta. Și, dacă memo­ria nu v-a lăsat, vă amin­tiți și că camio­nul s-a dove­dit a trans­porta în mod legal niște lemn exploa­tat în […]Chiar vrem să oprim tăierile?

V-am poves­tit zilele tre­cute des­pre pădu­rile vir­gine din Româ­nia care sunt minu­nate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își închi­puie unii. Totuși ceva-ceva există și asta e un lucru bun, ca să mai știm și noi cum arată natura atunci când noi nu ne băgăm nasul. Vă pro­pun însă să facem o incur­siune […]Un munte de cașcaval

Îmi amin­tesc că pe vre­mea când eram copil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plă­cea des­tul de mult caș­ca­va­lul Pen­te­leu. Și cum denu­mi­rea lui era stră­ină de uni­ver­sul urban al copi­lă­riei mele, am întrebat-o pe mama ce e Pen­te­leu. Maică-mea, prinsă cu oarece tre­buri ale […]Chiar avem păduri virgine?

Se vor­bește intens în ultima vreme des­pre păduri vir­gine și des­pre fap­tul că am avea în Româ­nia două tre­imi din ceea ce a mai rămas nea­tins în Europa. Ceea ce e de bine, nu-i așa? E genul ăla de lucruri cu care ne mân­drim, deși n-am con­tri­buit cu nimic la ele, cum sunt copiii olim­pici sau spor­ti­vii români. […]Meniu