Articole care conțin expresia:


Începe bine…

Ce vă spu­neam cu doar câteva zile mai devreme? Nimic nu e întâm­plă­tor în decla­ra­ți­ile UDMR. Iată dovada: USL și UDMR vor dis­cuta des­pre cre­a­rea unei majo­ri­tăți con­sti­tu­țio­nale. Să vedem ce pune USL pe masă, pen­tru că UDMR vrea renun­ța­rea la sta­tul națio­nal uni­tar. Le-o trece prin minte să accepte așa ceva?

În orice caz, cred că  în vii­to­rul apro­piat am să spun foarte des: v-am zis eu!

politică, politicieni | 10 Dec 2012