Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Procedura pentru mistreți contravenienți

Doi soți și-au dis­trus mașina pe A2 după ce au lovit în plin, noaptea, niște mis­treți. Șocați de întâm­plare, cu mașina avari­ată serios, au sunat la poliție și li s‑a spus că tre­buie să aducă la secție auto­mo­bilul avariat pen­tru con­statări. Doar că auto­mo­bilul nu mai funcționa și tre­buia trac­tat, ei erau șocați de spaima […]IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți urmezi pasi­u­nile până când le trans­formi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plăcere munca în fiecare zi. Căci ce poate fi mai dezirabil decât să te duci în fiecare zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bucurie că vei face iarăși […]În fiecare lună pe Mont Blanc

În fiecare lună urc pe Mont Blanc. E o provo­care pe care mi-am propus‑o cu ceva timp în urmă și de care încerc să mă țin. Până acum am reușit. Urmez un traseu lung, care pornește de la nivelul mării, deci ascen­si­unea este de 4.800 metri, iar urcușul îmi ia exact opt ore. O să spuneți că […]1000 de zile în Romsilva (III)

Arti­colele mele despre Rom­silva pro­duc reacții. Foarte bine, asta era și intenția. Mai multe voci mi-au reproșat asprimea tonu­lui. Unii chiar au zis că am uitat că mi‑a fost bine cât am fost în con­sil­iul de admin­is­trație și acum îmi demon­strez nere­cunoșt­ința lovind în regie. Mi s‑a mai reproșat că dis­trug imag­inea Rom­silva atunci când […]1000 de zile în Romsilva (II)

Sil­vi­cul­tura este o cora­bie în derivă și asta nu de azi, de ieri, ci de acum 30 de ani. Diverse per­son­aje au râvnit să ajungă la con­duc­erea ei, dar nici unul din­tre ele nu a avut mintea și put­erea de a se ridica la nivelul unui ade­vărat lider. Mai toți s‑au mulțu­mit să fie mar­i­onete mai mult sau […]Meniu