Către Frontera, prin Segarcea

- Ce‐ai lua cu tine, dacă s‐ar pune pro­blema
Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri?
- O carte, o sti­clă cu vin şi‐o femeie, Doamne, dacă nu‐ţi cer prea mult.
- Ceri prea mult, îţi tăiem femeia, te‐ar ţine de vorbă,
Ţi‐ar împuia capul cu flea­curi şi n‐ai avea timp să‐ţi pre­gă­teşti cur­sul.
- Te implor, taie‐mi car­tea, o scriu eu, Doamne, dacă am lângă mine
O sti­clă de vin şi‐o femeie. Asta aş dori, dacă nu cer prea mult.
- Ceri prea mult. Ce‐ai dori să iei cu tine, dacă s‐ar pune pro­blema
Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri?
- O sti­clă de vin şi‐o femeie, dacă nu cer prea mult.
- Ai mai cerut asta o dată, de ce te încă­pă­ţâ­nezi,
E prea mult, ţi‐am spus, îţi tăiem femeia.
- Ce tot ai cu ea, ce atâta pri­goană? Mai bine tăiaţi‐mi vinul,
Mă moleşeşte şi n‐aş mai putea să‐mi pre­gă­tesc cur­sul, inspirându‐mă din ochii iubi­tei.
Tăcere, minute lungi, poate chiar veş­ni­cii, lăsându‐mi‐se timp pen­tru uitare.
- Ce‐ai dori să iei cu tine, dacă s‐ar pune pro­blema
Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri?
- O femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult.
- Ceri prea mult, îţi tăiem femeia.
- Atunci taie‐mi mai bine cur­su­rile, taie‐mi iadul şi raiul, ori totul, ori nimic.
Aş face dru­mul din­tre rai şi iad degeaba.
Cum să‐i spe­rii şi să‐i înfri­coşez pe păcă­toşii din iad,
Dacă n‐am femeia, mate­rial didac­tic, să le‐o arăt?
Cum să‐i înalţ pe dre­pţii din rai, dacă n‐am car­tea să le‐o tăl­mă­cesc?
Cum să suport eu dru­mul şi dife­renţele de tem­pe­ra­tură, lumi­no­zi­tate şi pre­siune
Din­tre rai şi iad, dacă n‐am vinul să‐mi dea curaj?

Marin Sorescu – Dacă nu cer prea mult

M‐am încu­ra­jat zilele tre­cute să urmez sfa­tul lui Vali C. – un pri­e­ten – şi am cum­pă­rat o sti­clă de vin chi­lian. Se cheamă Fron­tera. Pro­ba­bil că o urmă de naţio­na­lism m‐a mânat de la spate să iau şi un vin româ­nesc. Aşa că, pe lângă Fron­tera – care e un Sau­vig­non Blanc – am luat ace­laşi soi de la Segar­cea (Dome­niul Coroa­nei). Ajuns acasă le‐am pus la rece şi mi‐am lăsat papi­lele gus­ta­tive să aştepte nerăb­dă­toare întâl­ni­rea cu aceste vinuri.

Vinul chi­lian a fost o sur­priză foarte plă­cută. Pe eti­chetă se spu­nea des­pre carac­te­rul lui fruc­tuos – ei bine, aşa e! simţi fructe mişu­nând prin el, bântuindu‐l dis­cret, fără ca vre­u­nul să iasă stri­dent în evi­denţă. Vali C. spu­nea că are un uşor gust de socată – eu unul nu aş spune asta cu tărie, deşi undeva, departe, am simţit un par­fum de floare de soc. Un vin minu­nat, căruia într‐adevăr nu‐i mai tre­buie abso­lut nimic pen­tru a te desfăta. Îţi menţine trează atenţia, fără să te cică­lească, lăsându‐te să deslu­şeşti mereu altă nuanţă de gust, care ime­diat parcă dis­pare pen­tru a face loc alteia într‐o armo­nie per­fectă cu cele dina­in­tea sa. După pri­mul pahar, renu­nţi să cata­lo­ghezi şi să cla­si­fici, te aban­do­nezi acor­du­lui de sen­za­ţii şi înţe­legi că une­ori tre­buie pur şi sim­plu să tră­ieşti şi să curgi împre­ună cu tim­pul.

Sauvignon‐ul de Segar­cea a tre­buit să răs­pundă aces­tei pro­vo­cări. A făcut‐o, demn, fără fasoa­nele unui vin pre­tenţios, departe de a încerca să mă impre­sio­neze cu arome alam­bi­cate. A fost sim­plu şi direct, mai puţin aro­mat, dar sin­cer în abor­dare, etalându‐şi gus­tul uşor aspri­cios într‐un mod cam repe­zit, cum îi stă bine unui oltean. Un vin bun, sim­plu şi cin­stit – aşa l‐am simţit eu. Mireasma lui dis­cretă de vie olte­nească mi‐a amin­tit ver­su­rile unui alt oltean genial, de aceea am înce­put cu ele. Poate că totuşi te poţi spri­jini de umbra unui ciuline, dacă eşti în mar­gi­nea viei, la Segar­cea.

Si uite aşa, m‐am hotă­rât să mai încerc diverse vinuri, după ceva docu­men­tare ante­ri­oară, pen­tru că sunt atâ­tea comori de felul acesta în jurul nos­tru, doar că ne‐am pier­dut dorinţa de a le des­co­peri. Eu încă mai vreau să des­co­păr. Dacă nu cer prea mult…

P.S. – Nu uitaţi să potri­viţi vinul cu mân­ca­rea… alt­min­teri veţi rata întâl­ni­rea cu para­di­sul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu