Te iubesc, dar nu pe tine

Zilele astea dom­nii jur­nal­işti de la Real­i­tatea şi-au descoperit vocaţia de lid­eri de sindi­cat. I‑a apu­cat o grijă neb­ună de pen­sionar şi de bietul buge­tar, de care sunt atât de pre­ocu­pați și îngri­jo­rați încât cred că au uitat com­plet de punctele de audi­ență în care își măsoară per­for­manțele. Nu doar că ni‑i expun din toate unghi­urile de dimineața până seara, dar îi mai și întărâtă nițel să iasă în stradă și să facă scan­dal. Bieții oameni, nău­ciți de ceea ce li se întâm­plă cu ven­i­turile, trăi­esc într‑o sper­anță deșartă că vorbind la un micro­fon vor fi mai convingă­tori. Corect ar fi fost să fi fost edu­cați de aceiași jur­nal­iști cum să dis­cearnă binele de rău atunci când își aleg con­ducă­torii. La vre­mea aceea dom­nii jur­nal­iști erau pre­ocu­pați de punctele de audi­ență, așa că invi­tau în stu­diouri pe politi­cienii cei mai pitorești, care adunau pub­lic prin inepți­ile și obrăznici­ile pe care le deb­itau fără să cli­pească. Atunci criza era departe.

Din timp în timp, talk-show-urile cu anal­iști care ne prezic apoc­alipsa și repor­ta­jele cu pen­sion­ari sub­nu­triți se între­rup tem­po­rar ca să facă loc reclamelor. Și, ca și cum ar fi vorba de altă țară, de alt popor și de altă economie, pen­tru câteva minute sun­tem invi­tați să luăm cred­ite, să ne împlinim visele, să ne schim­băm tele­fonul, să ne ală­turăm voioșiei de a con­suma, de a rede­veni con­suma­tori vred­nici ai pro­duselor cele mai multe impor­tate. Repriza de reclame se încheie și ne întoarcem la cadrul didac­tic ister­i­zat de cei 650 de lei salariu și la pen­sion­ara care plânge că dacă i se ia 15% din pen­sie nu mai are bani de medica­mente.

Mă întreb dacă oamenii care lucrează pen­tru mar­ketingul celor ce își fac reclamă la tele­vi­zor sesizează această dis­crepanță între reclama lor și con­tex­tul în care o expun. E ca și cum ai face reclamă la par­fumuri scumpe într-un salon de boli de piele. Îmi amintesc de o expre­sie culeasă de nu știu unde de Alin, un exem­plu de absur­di­tate per­fectă, care rezumă exce­lent situ­ația aces­tor reclame, aflate într‑o pro­fundă frac­tură log­ică – te iubesc, dar nu pe tine.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu