My name is Kitty

Cel mai nou locatar din Mara­mureș 22 este Kitty. Cum era de aștep­tat, are o poveste, care sună așa: de câtva timp dis­cu­tam cu Car­men despre adoptarea unei pisicuțe – amân­doi sun­tem iubitori de ani­male, dar până acum ne gân­deam mai degrabă la câini. Cum nu avem un stil de viață potrivit pen­tru un câine, a apărut ideea unei pisici, pen­tru că e mai puțin pre­tențioasă când vine vorba de plim­bări, com­panie, îngri­jire.

Într‑o duminică ne-am dus să cumpărăm un cadou pen­tru nepoata mea (care toc­mai a făcut opt ani) și după multe căutări ne-am hotărât la o jachetă de ploaie care avea un imprimeu cu o pisicuța numită Kitty. Am dus cadoul, seara ne-am întors acasă. Car­men a vrut să-și ia ceva din mașină, a ieșit și a obser­vat la întoarcere că o urmărește ceva. Era o pisicuță mică și sub­nu­trită. Car­men a intrat în casă și, pen­tru că i‑a fost milă de ea, m‑a chemat “să văd ce vrea”, dar când am deschis ușa blocu­lui, pisicuța a por­nit cu un curaj neo­biș­nuit și a intrat direct în aparta­men­tul nos­tru ca la ea acasă.

Un șir de eveni­mente care s‑au aliniat în mod neaștep­tat ne-au con­vins că nimic nu e întâm­plă­tor și pen­tru noi a fost clar atunci că ea e Kitty și e noul nos­tru locatar. Au tre­cut 3 săp­tămâni de atunci, s‑a întremat, e vioaie și veselă și iubitoare.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Gabi

    Pvesti sim­i­lare au si copii nos­tri blanosi :). Le poti cit pe http://my-kitty.ro

  2. Gabi

    Felic­i­tari 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu