Ate logo, Cesaria! Zbohem, Vaclav.

Weekend-ul ăsta a început prost pen­tru cul­tura mon­di­ală și s‑a sfârșit în aceeași notă. Sâm­bătă a murit Cesaria Evora, iar duminică Vaclav Havel. Două per­son­al­ități care au lăsat în urma lor, fiecare în felul său, o moștenire pen­tru noi toți. Dacă vocea Divei des­culțe e cunos­cută în Româ­nia datorită con­certelor sale – din câte știu a venit de mai multe ori – Vaclav Havel e cunos­cut mai mult ca iniți­a­tor al “Rev­oluției de cat­ifea” și președ­inte al Cehiei timp de zece ani. Îmi e greu să judec dacă e mai impor­tantă con­tribuția sa politică decât cea cul­tur­ală, dar cred că per­son­al­i­tatea sa va rămâne un reper euro­pean.

Pe Cesaria Evora nu am vazut‑o nicio­dată într-un spec­ta­col. Îmi pare rău. Am amâ­nat mereu întâl­nirea cu ea, din motive neim­por­tante. Un gest de rev­erență față de un artist cu totul spe­cial:

Despre Vaclav Havel ar fi multe de spus. Am citit de‑a lun­gul tim­pu­lui despre ceea ce face și spune, știri mai impor­tante sau mai nerel­e­vante, însă ceva nu s‑a schim­bat nicio­dată: cred­ința lui că în primul rând avem nevoie de cul­tură. In memo­riam Vaclav Havel vă invit să vedeți un dis­curs ținut în 2009, la Foru­mul pen­tru o Europă cre­ativă. O ple­doarie mem­o­ra­bilă despre val­o­rile cul­tur­ale și prevalența lor în fața economiei.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu