De la model la actor

Că Char­l­ize Theron e o actriță foarte fru­moasă, știam deja. Că nu joacă rău, obser­vasem. Știam că e un fost model care a intrat în indus­tria fil­mu­lui și m‑am lăsat con­vins de acest șablon de imag­ine, fără să‑i dau prea multă impor­tanță. Am remarcat‑o în “Devil’s advo­cate”, dar acolo Pacino nu prea a mai lăsat loc să crească ceva la umbra mag­nifi­cu­lui său rol. Nu m‑am mai întâl­nit cu Char­l­ize prin filmele din ultima vreme, cele pe care le-am văzut eu, așa că aproape uitasem de ea. Nu mai știu cum, am ajuns să caut filmele în care a jucat în ultima vreme – mi-au sărit în ochi niște crit­ici favor­a­bile pen­tru două filme și m‑am hotărât să încerc. Iar ceea ce am descoperit, mer­ită împărtășit și reco­man­dat.

Mai întâi am văzut “Mon­ster”, scris și regizat de Patty Jenk­ins în 2003, un extra­or­di­nar film despre dragoste, dusă până la sac­ri­fi­ciul de sine și despre a doua șansă în viață. Char­l­ize Theron este uluitoare, nu doar ca trans­for­mare fiz­ică pen­tru a juca per­son­ajul, ci ca pro­fun­z­ime a inter­pretării și ca metic­u­loz­i­tate în a trans­mite detali­ile per­son­aju­lui. Nu e nici o mirare că a luat Oscar și Globul de Aur și încă multe alte pre­mii. E un film pe care, dacă nu l‑ați văzut, nu tre­buie să‑l ratați.

Apoi am văzut “In the val­ley of Elah”, din 2007, unde Theron nu e per­sonaj prin­ci­pal, ci îi dă replica unui exce­lent Tommy Lee Jones (nom­i­nal­izat la Oscar), într-un film despre oro­r­ile războiu­lui, nu în sen­sul cla­sic al uciderii altor semeni, ci din per­spec­tiva dezu­man­izării celor care trec prin el. Un film despre felul în care alegerile noas­tre devin alegerile copi­ilor noștri, în mod­uri mai sub­tile decât ne imag­inăm. Un film despre stăru­ință în căutarea ade­văru­lui. Din nou Char­l­ize face un rol exce­lent, poate nu la înălțimea celui din Mon­ster – par­ti­tura e mult mai facilă. Un cuvânt de admi­rație pen­tru Susan Saran­don – mete­orică în acest film, dar, ca întot­deauna, remar­ca­bilă.

Char­l­ize Theron m‑a sur­prins. O trans­for­mare incred­i­bilă a unei fru­museți remar­ca­bile într‑o actriță de forță, de la care sunt sigur că voi mai vedea inter­pretări mem­o­ra­bile.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu