De la model la actor

Că Char­lize The­ron e o actriță foarte fru­moasă, știam deja. Că nu joacă rău, obser­va­sem. Știam că e un fost model care a intrat în indus­tria fil­mu­lui și m‐am lăsat con­vins de acest șablon de ima­gine, fără să‐i dau prea multă impor­tanță. Am remarcat‐o în “Devil’s advo­cate”, dar acolo Pacino nu prea a mai lăsat loc să cre­ască ceva la umbra mag­ni­fi­cu­lui său rol. Nu m‐am mai întâl­nit cu Char­lize prin fil­mele din ultima vreme, cele pe care le‐am văzut eu, așa că aproape uita­sem de ea. Nu mai știu cum, am ajuns să caut fil­mele în care a jucat în ultima vreme – mi‐au sărit în ochi niște cri­tici favo­ra­bile pen­tru două filme și m‐am hotă­rât să încerc. Iar ceea ce am des­co­pe­rit, merită împăr­tă­șit și reco­man­dat.

Mai întâi am văzut “Monster”, scris și regi­zat de Patty Jen­kins în 2003, un extra­or­di­nar film des­pre dra­goste, dusă până la sacri­fi­ciul de sine și des­pre a doua șansă în viață. Char­lize The­ron este ulu­i­toare, nu doar ca trans­for­mare fizică pen­tru a juca per­so­na­jul, ci ca pro­fun­zime a inter­pre­tă­rii și ca meti­cu­lo­zi­tate în a trans­mite deta­li­ile per­so­na­ju­lui. Nu e nici o mirare că a luat Oscar și Glo­bul de Aur și încă multe alte pre­mii. E un film pe care, dacă nu l‐ați văzut, nu tre­buie să‐l ratați.

Apoi am văzut “In the val­ley of Elah”, din 2007, unde The­ron nu e per­so­naj prin­ci­pal, ci îi dă replica unui exce­lent Tommy Lee Jones (nomi­na­li­zat la Oscar), într‐un film des­pre oro­rile răz­bo­i­u­lui, nu în sen­sul cla­sic al uci­de­rii altor semeni, ci din per­spec­tiva dezu­ma­ni­ză­rii celor care trec prin el. Un film des­pre felul în care ale­ge­rile noas­tre devin ale­ge­rile copi­i­lor noș­tri, în moduri mai sub­tile decât ne ima­gi­năm. Un film des­pre stă­ru­ință în cău­ta­rea ade­vă­ru­lui. Din nou Char­lize face un rol exce­lent, poate nu la înăl­ți­mea celui din Monster – par­ti­tura e mult mai facilă. Un cuvânt de admi­ra­ție pen­tru Susan Saran­don – mete­orică în acest film, dar, ca întot­dea­una, remar­ca­bilă.

Char­lize The­ron m‐a sur­prins. O trans­for­mare incre­di­bilă a unei fru­mu­seți remar­ca­bile într‐o actriță de forță, de la care sunt sigur că voi mai vedea inter­pre­tări memo­ra­bile.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu