Extraordinar de activ, pe bulevard

Am văzut, auzit și citit o mulțime de tâm­penii deb­i­tate de oamenii politici ai României de‑a lun­gul a mai bine de douăzeci de ani de democrație orig­i­nală. Aș fi fost gata să jur că nimic nu mă mai sur­prinde, mă aștept la orice și orice s‑ar întâm­pla, mă aștep­tam. Tre­buie să recunosc că există un om politic care a reușit să mă convingă că nu e așa. Dum­nealui este conu’ Mir­ci­ulică Geoană.

Omul ăsta e un izvor nese­cat de peni­bil și ridi­col. Pe lângă fap­tul că a dat dovadă de o can­ti­tate imensă de nerozie în ultimii ani, făcând tot felul de nefă­cute și deb­itând prostii cu un ritm ameți­tor, are și un tal­ent inegal­a­bil de a se lua în serios tot tim­pul, încât ai crede – dacă nu l‑ai cunoaște — că urmează să rev­oluționeze întreaga plan­etă.

Recent, de când i‑au făcut vânt din PSD, a devenit înte­mei­etorul unui vir­tual viitor par­tid, în care se vor buluci să intre mulți oameni – zice el. La B1 TV a deb­i­tat urmă­toarele:

"Eu sunt o ființă extra­or­di­nar de activă. Citesc mai mult decât înainte — citesc o carte a lui Kissinger despre China, una despre Italia, citesc despre for­mați­uni apărute ca Par­tidul Piraților, citesc despre Slove­nia unde un par­tid înfi­ințat în urmă cu două luni a câști­gat alegerile și a dat primul min­istru".

Țineți-vă bine, din al doilea om în stat, dom­nul Geoană o să dev­ină primul pirat al țării. Bietul nerod se dă de gol: e dis­perat să revină în politică, acum când nimeni nu mai dă un sfanț pe el, așa că stu­di­ază metodele mirac­u­loase de pro­movare în clasa politică. Pen­tru că numai o min­une l‑ar mai salva. În alt con­text declară:

"Sunt mult mai mulți pri­eteni și din alte par­tide, e o descă­tușare a unora din sfera celor care ezi­tau să vor­bească cu mine (…) oameni dintr-un oraș din Tran­sil­va­nia au început să strângă câte un leu coti­za­ție la un par­tid care nu a apărut (…) Se deschide, apropo de această majori­tate tăcută și deza­măgită a românilor, un bule­vard pen­tru un alt mod de a face lucrurile".

Tre­aba asta cu descă­tușatul și cu orașul din Tran­sil­va­nia este deja din­colo de ridi­col. Prob­a­bil că a strâns până acum coti­za­ții de doi lei – unul l‑a pus el, celălalt Mihaela, dragostea lui. Sufi­cient cât să se plimbe amân­doi ținându-se de mână, ca doi îndră­gostiți, pe bule­var­dul românilor tăcuți și deza­măgiți. Fac pariu cu oricine că după 2012 nu vom mai auzi despre Geoană decât la rubrica de umor invol­un­tar.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu