Dualitatea sexuală a românilor

Înjură­turile băr­baților români, ca și în limba oricărui alt popor, au cel mai ade­sea o vig­uroasă cono­tație sex­u­ală. Cu cât e mai furios pe cineva, cu atât e mai sigur că organele lui gen­i­tale vor fi impli­cate în înjură­tură. Și, de cele mai multe ori, furia lui se man­i­festă printr‑o amenințare de viol – dacă l‑ai scos din sărite, vei auzi cum te amenință cu pen­e­trarea în toate locurile unde crede el că i‑ar încă­pea organul erec­til.

Pe de altă parte băr­batul român este pro­fund homo­fob. Orice asociere cu homo­sex­u­al­i­tatea îl înverzește la față. Orice insin­uare de homo­sex­u­al­ism este motiv de scan­dal. Subiec­tul e tabu. Ges­turile de afecți­une între pri­eteni și rude, de gen mas­culin, sunt ade­sea tem­per­ate de teama unei greșite inter­pretări. “Nu ne pupăm, mă, că zice lumea că sun­tem poponari”. De fiecare dată când se orga­nizează un marș al homo­sex­u­alilor, băr­batul român comentează neg­a­tiv și sonor, pen­tru a puncta cu clar­i­tate delim­itarea sa de această minori­tate. Asta în cazul în care nu se duce chiar acolo, ca să huiduie.

Ce nu pri­cep eu e de ce sub forma vio­lu­lui homo­sex­u­al­i­tatea e accept­abilă, iar în forma sa con­sen­su­ală — nu. Adică de ce ar fi ok să spui că îl călărești pe Dorel pen­tru că ți‑a tăiat fața pe șosea, dar nu e ok să‑l pupi pe obraji pe Ion­ică, pri­etenul tău din copilărie. De ce te admiră ceilalți mas­culi când îi promiți sex oral unuia care te‑a der­an­jat în vreun fel, dar e jenant să te îmbrățișezi cu un amic.

Și care e mesajul pe care îl trans­mitem ast­fel femeilor? Că a face sex cu cineva este o formă de a‑l umili și de a‑l pune la punct? Dacă ameninți un băr­bat cu sexul oral e o formă de a‑l jigni și a‑l pune în infe­ri­or­i­tate, dar dacă i‑l propui unei femei este o dovadă a unei dor­ințe sex­u­ale sănă­toase?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu