Dualitatea sexuală a românilor

Înju­ră­tu­rile băr­ba­ți­lor români, ca și în limba ori­că­rui alt popor, au cel mai ade­sea o vigu­roasă cono­ta­ție sexu­ală. Cu cât e mai furios pe cineva, cu atât e mai sigur că orga­nele lui geni­tale vor fi impli­cate în înju­ră­tură. Și, de cele mai multe ori, furia lui se mani­festă printr‐o ame­nin­țare de viol – dacă l‐ai scos din sărite, vei auzi cum te ame­nință cu pene­tra­rea în toate locu­rile unde crede el că i‐ar încă­pea orga­nul erec­til.

Pe de altă parte băr­ba­tul român este pro­fund homo­fob. Orice aso­ci­ere cu homo­se­xu­a­li­ta­tea îl înver­zește la față. Orice insi­nu­are de homo­se­xu­a­lism este motiv de scan­dal. Subiec­tul e tabu. Ges­tu­rile de afec­țiune între pri­e­teni și rude, de gen mas­culin, sunt ade­sea tem­pe­rate de teama unei greșite inter­pre­tări. “Nu ne pupăm, mă, că zice lumea că sun­tem popo­nari”. De fie­care dată când se orga­ni­zează un marș al homo­se­xu­a­li­lor, băr­ba­tul român comen­tează nega­tiv și sonor, pen­tru a puncta cu cla­ri­tate deli­mi­ta­rea sa de această mino­ri­tate. Asta în cazul în care nu se duce chiar acolo, ca să hui­duie.

Ce nu pri­cep eu e de ce sub forma vio­lu­lui homo­se­xu­a­li­ta­tea e accep­ta­bilă, iar în forma sa con­sen­su­ală – nu. Adică de ce ar fi ok să spui că îl călă­rești pe Dorel pen­tru că ți‐a tăiat fața pe șosea, dar nu e ok să‐l pupi pe obraji pe Ionică, pri­e­te­nul tău din copi­lă­rie. De ce te admiră cei­lalți mas­culi când îi pro­miți sex oral unuia care te‐a deran­jat în vreun fel, dar e jenant să te îmbră­ți­șezi cu un amic.

Și care e mesa­jul pe care îl trans­mi­tem ast­fel feme­i­lor? Că a face sex cu cineva este o formă de a‐l umili și de a‐l pune la punct? Dacă ame­ninți un băr­bat cu sexul oral e o formă de a‐l jigni și a‐l pune în infe­ri­o­ri­tate, dar dacă i‐l pro­pui unei femei este o dovadă a unei dorințe sexu­ale sănă­toase?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu