Sfârșit de aprilie în Balcic

Week­end-ul tre­cut l‑am ded­i­cat unei plim­bări la Bal­cic. Am por­nit sâm­bătă dimineață la drum și ne-am întors duminică seara, puțin obosiți de soarele dobro­gean, neo­biș­nu­it de cald pen­tru un sfârșit de aprilie. Dru­mul a fost foarte liber – am ieșit din Româ­nia pe la Negru Vodă – prin Dobro­gea înverz­ită și încă nearsă de secetele verii. Bal­ci­cul ne‑a dat sen­ti­mente ameste­cate. Pe de o parte sezonul esti­val încă nu înce­puse și multe zone păreau încă nea­me­na­jate. Multe clădiri erau în con­strucție – mai ales hoteluri mari – iar zgo­mo­tul și pra­ful lor stri­ca atmos­fera de vacanță. Pe de altă parte, arhi­tec­tura dom­i­nată de albul varu­lui, de pia­tra de cal­car și de lemn ne-au plă­cut foarte mult. Peste toate impre­si­ile, cea mai put­er­nică a fost cea cre­ată de palat­ul Reginei Maria, despre care aș putea să povestesc un ceas, dar am să mă rezum a spune că după ce‑l vezi înțele­gi ce poate lăsa în urma ei, prin mod­estie, cul­tură și edu­cație, o fam­i­lie regală. O mică parte a aces­tei fru­museți o puteți găsi în fotografi­ile de mai jos. Dar ca să înțelegeți ce vreau să spun, tre­buie să mergeți aco­lo.

[fla­gallery gid=2 name=Bulgaria]

i = infor­mații despre fotografie
SL = slideshow
FS = full screen


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu