România pitorească [2]

Azi am făcut o plim­bare până la mână­stirea Pasărea, unde nu ajunsesem până acum. Am ales un drum secun­dar (Otopeni — Tunari — Ște­fănești — Afu­mați — Găneasa — Cozieni) despre care eram curios cum se prez­intă. E asfal­tat, e ok, dar nu prea sunt sem­nal­izări, așa că am bân­tuit ceva până am găsit reperele corecte și asta numai cu aju­torul unor local­nici, pen­tru că alt­minteri în Ște­fănești și în Găneasa n‑aș fi nimerit nicio­dată.

Mână­stirea e deosebită din două motive: mai întâi pen­tru că în curtea inte­rioară sunt stră­duțe și cim­i­tir și case diferite ca aspect, dând impre­sia unui mic sătuc încon­ju­rat de ziduri, apoi pen­tru că aici există Bol­nița, adică măicuțele — spre lauda lor — îngri­jesc bătrâni bol­navi. De fiecare dată când văd că bis­er­ica își dedică efor­turile pen­tru ast­fel de cauze, mă bucur. De-ar face‑o mai mult și mai des…

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Au si un liceu teo­logic de fete, printre putinele 2–3 din tara, licee pe langa man­a­s­tiri.

  2. Cristina Ciobanu

    Foarte fru­moasa prezentare !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu