Azi am fă­cut o plim­bare până la mâ­năs­ti­rea Pa­să­rea, unde nu ajun­se­sem până acum. Am ales un drum se­cun­dar (Oto­peni — Tu­nari — Ște­fă­nești — Afu­mați — Gă­neasa — Co­zieni) des­pre care eram cu­rios cum se pre­zintă. E as­fal­tat, e ok, dar nu prea sunt sem­na­li­zări, așa că am bân­tuit ceva până am gă­sit re­pe­rele co­recte și asta nu­mai cu aju­to­rul unor lo­cal­nici, pen­tru că alt­min­teri în Ște­fă­nești și în Gă­neasa n‑aș fi ni­me­rit niciodată.

Mâ­năs­ti­rea e de­o­se­bită din două mo­tive: mai în­tâi pen­tru că în cur­tea in­te­ri­oară sunt stră­duțe și ci­mi­tir și case di­fe­rite ca as­pect, dând im­pre­sia unui mic să­tuc în­con­ju­rat de zi­duri, apoi pen­tru că aici există Bol­nița, adică mă­i­cuțele — spre la­uda lor — în­gri­jesc bă­trâni bol­navi. De fi­e­care dată când văd că bi­se­rica își de­dică efor­tu­rile pen­tru ast­fel de ca­uze, mă bu­cur. De-ar face‑o mai mult și mai des…

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Au si un li­ceu te­o­lo­gic de fete, prin­tre pu­ti­nele 2–3 din tara, li­cee pe langa manastiri.

  2. Cristina Ciobanu

    Foarte fru­moasa prezentare !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.