Chestii, socoteli

Dom­nul Ponta începe să dea semne de nelin­iște. Nu‑l mai rabdă scaunul de la palatul Vic­to­ria și iese prin presă cu declar­ații tot mai intere­sante. Ultima din­tre ele, care va afecta pe mulți, este legată de impoz­itare: dom­nul prim-ministru se gân­dește la o taxă de sol­i­dar­i­tate, apli­cată buge­tar­ilor cu salarii mai mari de 4500 de lei. Adică tot ce depășește suma asta se impozitează cu încă 16%. Sol­i­dar­i­tate cu cine? Cu buge­tarii mai săraci? Păi ălora mai bine le dădea niște bani, decât sat­is­facția de a‑i spo­lia pe cei care au un salariu nor­mal. Să mă explic: nu spun că cei care câștigă acum peste o mie de euro ca buge­tari sunt niște funcționari per­for­manți, ci că într‑o țară nor­mală un funcționar ar tre­bui să câștige un salariu decent în schim­bul unei munci efi­ciente. Mesajul pe care dom­nul Ponta îl trans­mite este: nu vrem să aducem salari­ile și per­for­manțele admin­is­trației la para­metrii nor­mali ai unei țări, ci vrem să îi ținem pe buge­tari la nivelul de sub­zis­tență, încli­nați spre șpagă și mica corupție, ca să-și com­pleteze ast­fel ven­i­turile din buzunarele pop­u­lației.

În plus, tare mă tem că ăsta e doar primul pas pen­tru o impoz­itare difer­enți­ată, pe care o va prop­une către finele anu­lui pen­tru întreaga economie. Sfatul meu: luați-vă în con­sid­er­are (cei cu carte de muncă) o scădere de ven­i­turi de vreo 10%. Dom­nul Ponta nu va rezista mult ten­tației de a ne băga mâna în buzunare. Iar dacă sper­ați la ceva proteste din partea lib­er­ar­ilor, mai gândiți-vă o dată. Dom­nul Crin vrea să ajungă președ­inte. Și fără PSD nu poate.

* * *

La alții e și mai rău (ce mișto funcționează teo­ria asta cu capra vecin­u­lui!). În Gre­cia s‑a pub­li­cat un raport ofi­cial despre efectele ieșirii din zona euro: salari­ile se vor înjumătăți, iar șoma­jul va ajunge la 34%. Studiul a fost făcut de Banca Națion­ală a Gre­ciei și a fost difuzat în presă. Intere­sant e că grecii se află în pragul unor alegeri repetate, în care tre­buie să decidă dacă vor să accepte aus­ter­i­tatea și să rămână în zona euro sau nu. Nu‑i așa că studiul ăsta vine la țanc?

Ca să le dea un brânci și mai sub­stanțial în direcția rămânerii în Europa, noul președ­inte al Franței le declară gre­cilor iubirea sa eternă, promițându-le respect. Păi da, nu e clar? Când grecii își vor plăti datori­ile, Europa va încasa respec­tuoasă banii. Îi va număra respec­tuos și îi va depune cu foarte mult respect în con­turile bancher­ilor pri­vați, care tre­buie să-și recu­pereze bănuții. E sim­plu.

* * *

Par­la­men­tul ungar a votat mod­i­fi­carea unei legi care der­anja pe dom­nii de la Uni­unea Euro­peană și FMI. Nu că m‑aș entuzi­asma prea tare de haiduci­ile celuilalt Vic­tor (Orban), dar eram tare curios cum se încheie con­fruntarea asta. În mod pre­viz­ibil, vite­ji­ile maghiare nu au durat prea mult. Când ai intrat în hora euro­peană tre­buie să joci după cum cântă lău­tarii. Iar pe lău­tari îi plătesc vreo două-trei state, deci se cheamă că ele tocmesc muz­ica.

* * *

Ici și colo mai vin și vești bune: nu îndeplinim cri­teri­ile pen­tru ader­area la zona euro. La drept vorbind, asta ne mai lipsea. După ce că am intrat în Uni­unea Euro­peană toc­mai când fonda­torii ei încep să se întrebe dacă struc­tura asta mai are vreun rost, ar fi cul­mea să adop­tăm euro toc­mai când mon­eda euro­peană e în cele mai tul­buri vre­muri ale exis­tenței ei.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Alice

  Da, nici n‑am zis bine ches­tia de mai sus, că "pri­etenul" meu, Nicuşor Dan, a şi anunţat că el nu se duce la vot, la el în sec­torul 6, că n‑are pe cine vota, el care, din­colo de câştig îşi doreşte par­tic­i­pare şi voturi de la exact această cat­e­gorie de nemulţu­miţi.

  • Sorin Sfirlogea

   Păi prob­a­bil că la primăria gen­er­ală el crede că avem cu cine vota: cu el. Zic și eu… da' e cam incon­secvent, gag­iul.

   • Alin

    Am tre­cut week­endul ăsta prin piața Vic­to­riei și am văzut un mare afiș cu I. Colum­beanu și o umbrelă. Mi s‑a părut de o peni­bil­i­tate jenantă. Dacă ar fi can­di­dat la primăria Ciol­pani, poate că mai ziceam. Dar nici măcar așa.

    Lăsând gluma la o parte, eu cu cine votez? Dacă la primăria gen­er­ală dilema e mare, la sec­tor se trans­formă în pan­ică.

 2. Alice

  Deja mi-am făcut socotelile pen­tru ven­i­turi reduse, graţie mări­ilor lor, pesedeii. Ches­tia e că, chiar şi în aceste condiţii crâncene — zic eu, nu numai din cauza viitoarei impoz­itări, dar şi a justiţie etc — lumea nu va ieşi la vot, cu supe­ri­or­i­tatea celor care, vai, nu au cu cine să voteze.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu