Pedeapsa prin ștampilare

Nicușor Dan a obținut doar vreo 7% din voturi. Rezul­tatul ăsta se poate citi în două chei. Prima e aceea că vre­mea a fost fru­moasă și facebook-iștii au ple­cat la munte și la mare. Câți or fi apu­cat să se întoarcă și au mai avut și chef să voteze după week­end, greu de spus. Dacă aș vedea evoluția exit poll-ului pe ore, mi-aș da seama. Cert e că pro­cen­tul e încă mic, față de impre­sia cre­ată la un moment dat, când se afirma că există un curent majori­tar favor­a­bil unei schim­bări rad­i­cale. Deci nu sunt chiar așa de mulți ăia care vor cu ade­vărat să se schimbe ceva în București. Pen­tru că dacă ar fi vrut, ar fi votat.

A doua cheie în care putem citi rezul­tatul e aceea care spune că mobi­lizarea la vot a fost mult peste aștep­tări. În 2008 s‑au prezen­tat la urne doar 31% din­tre bucureșteni. Iar alegă­torii lui Nicușor Dan sunt în majori­tate din zona celor care de obi­cei nu vin la vot (așa cred eu). Așadar dacă păstrăm această ieșire la vot a celor care doresc schim­barea reală și proiec­tăm acest rezul­tat peste o prezență la vot nor­mală, non-emoțională, am putea obține un 11–12%. Ceea ce nu e rău pen­tru prima ten­ta­tivă a unui inde­pen­dent.

Oricum, se pare că va intra în Con­sil­iul Gen­eral. Și o dată ajuns acolo va avea posi­bil­i­tatea să se facă auzit și cunos­cut bucurește­nilor. Iar ăsta e un plan foarte bun pen­tru urmă­toarele alegeri.

* * *

CTP prop­une să înlocuim ștampila cu VOTAT cu o alta care să inscripționeze cuvân­tul NU. Din­colo de imprac­ti­cal­i­tatea sa, nu‑i rea ideea. Poate așa românii vor înțelege că nu aleg, ci pedepsesc. Log­ica alegă­toru­lui român este să aplice o penalizare celui care nu s‑a ținut de cuvânt, fără să se pre­ocupe abso­lut deloc de ceea ce va urma. Românii nu fac proiecte pen­tru viitor, ci con­tabi­lizează greșelile tre­cu­tu­lui, neîn­vățând nimic din ele. Peste alți patru ani îi vor pedepsi pe cei ce i‑au ales azi și îi vor favoriza pe per­danții actu­ali. Un ciclu din care nu putem ieși decât prin edu­cație sau prin mer­i­tocrație.

* * *

Pen­tru prima dată în isto­ria alegerilor post­de­cem­briste se câștigă alegeri fără nici o dez­batere. Cu un con­damnabil cin­ism, USL a lăsat valul de nemulțu­miri con­tra crizei, con­tra lui Băs­escu și PDL-ului să lucreze pen­tru ei. Nu s‑au mai obosit nici măcar să inven­teze obiș­nu­itele min­ci­uni elec­torale — vom face, vom drege. Lui Ponta și Antonescu le e clar că orice ar promite acum își asumă riscuri prea mari, în con­tex­tul eco­nomic mon­dial. Dacă Gre­cia dă fal­i­ment, Româ­nia va avea de suferit. Nu vor mai fi bani decât pen­tru a ne ține la suprafață, așa că e bine să nu promiți nimic.

În plus, la toamnă vor putea să spună cu sen­ină­tate: noi nu sun­tem pop­uliști, nu promitem lucruri care nu se pot real­iza. De acord, pop­ulis­mul e con­damnabil. Dar să nu propui nici un proiect e și mai rău.

* * *

Mă întreb cum vor ține în frâu Ponta și Antonescu pe șacalii par­tide­lor lor, acum că rezul­tatele alegerilor locale sunt mai bune decât prob­a­bil speraseră. Flămânzi de opt ani de stat cu dinții la gard, trepă­dușii PSD și PNL freamătă de nerăb­dare să-și bage colții în caș­caval. Vor reuși să‑i strunească?

* * *

Johan­nis și Piedone sunt prob­a­bil printre marii cam­pi­oni ai aces­tor alegeri. Dar ce difer­ențe sunt între ei puteți să vă dați seama privind alter­na­tiv cen­trul Sibi­u­lui și palmierii de la Orășelul Copi­ilor. Pe de altă parte, dacă anal­izezi cum se com­portă un sib­ian și cine com­pune cartierul Berceni, îți dai seama că toate sunt la locul lor. Fiecare primește exact ce mer­ită.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Corina

  Stiti, eu nu‑s viteaza si nici nu o pretind.
  Daca ar fi acum sa imi asum o ple­care din Bucuresti si sa ma mut la socrii mei, unde am avea spatiu si oarescare con­di­tii sa locuim, nu as avea cura­jul sa o fac si nici put­erea sa renunt la lucrurile ce ma leaga de ora­sul asta pe care in ace­lasi timp il urasc dese­ori (de fapt, nu cred ca urasc ora­sul ci pe cei care il fac sa fie asa cum e).
  Dar atunci cand pot, fac ceva. Am putut sa merg la vot si am facut‑o. Nu cred ca dege­aba, este prob­a­bil un inceput.
  Dar ceilalti nemul­tumiti, ceilalti unde au fost? Si sa nu-mi spuneti ca la mare, ca' nu o cred pe asta. Nu de asta nu au votat ei! "Cine, eu, sa votez? Nu pierd eu vre­mea cu asa ceva ca' oricum nu o sa se schimbe nimic!"

 2. Corina

  Ceea ce ma intriga pe mine e ca toti romanii se plang dar nu vor sa schimbe nimic!!!!

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că schim­barea începe cu fiecare din­tre noi, chiar dacă ceilalți nu se schimbă (încă). Schim­barea vine din încăpățânarea de a face lucrurile corect și bine, atunci când toți ceilalți nu o fac. Schim­barea vine când nu doar că te schimbi tu, dar o și predici celor­lalți zi de zi.

  • Alice

   Corina, păi toc­mai tu ai dat răspun­sul mai devreme: curaj, lucid­itare, spirit de sac­ri­fi­ciu sau/şi de aven­tură. O să-mi amintesc de asta, dar câţi sun­tem dis­puşi la aşa ceva?

 3. Alice

  Te-am aver­ti­zat într-un comen­tariu ante­rior, căci nu sunt mai mult de 20%, cei care vor schim­barea. Tu ziceai ceva de 50%.

  • Sorin Sfirlogea

   Eu ziceam că îmi place să mă gân­desc la un pro­cent ce depășește jumă­tatea. Adică wish­ful think­ing. Eram sigur că nu sunt atâți reformiști, ba chiar sunt mirat și de pro­cen­tul ăstora care s‑au ară­tat la vot…

   • Alice

    Like

    • Alice

     Mă rog, like-ul era pen­tru comen­tar­iul tău de mai jos, dar am greşit butonul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu