Pedeapsa prin ștampilare

Nicu­șor Dan a obți­nut doar vreo 7% din voturi. Rezul­ta­tul ăsta se poate citi în două chei. Prima e aceea că vre­mea a fost fru­moasă și facebook‐iștii au ple­cat la munte și la mare. Câți or fi apu­cat să se întoarcă și au mai avut și chef să voteze după wee­kend, greu de spus. Dacă aș vedea evo­lu­ția exit poll‐ului pe ore, mi‐aș da seama. Cert e că pro­cen­tul e încă mic, față de impre­sia cre­ată la un moment dat, când se afirma că există un curent majo­ri­tar favo­ra­bil unei schim­bări radi­cale. Deci nu sunt chiar așa de mulți ăia care vor cu ade­vă­rat să se schimbe ceva în Bucu­rești. Pen­tru că dacă ar fi vrut, ar fi votat.

A doua cheie în care putem citi rezul­ta­tul e aceea care spune că mobi­li­za­rea la vot a fost mult peste aștep­tări. În 2008 s‐au pre­zen­tat la urne doar 31% din­tre bucu­reș­teni. Iar ale­gă­to­rii lui Nicu­șor Dan sunt în majo­ri­tate din zona celor care de obi­cei nu vin la vot (așa cred eu). Așa­dar dacă păs­trăm această ieșire la vot a celor care doresc schim­ba­rea reală și pro­iec­tăm acest rezul­tat peste o pre­zență la vot nor­mală, non‐emoțională, am putea obține un 11–12%. Ceea ce nu e rău pen­tru prima ten­ta­tivă a unui inde­pen­dent.

Ori­cum, se pare că va intra în Con­si­liul Gene­ral. Și o dată ajuns acolo va avea posi­bi­li­ta­tea să se facă auzit și cunos­cut bucu­reș­te­ni­lor. Iar ăsta e un plan foarte bun pen­tru urmă­toa­rele ale­geri.

* * *

CTP pro­pune să înlo­cuim ștam­pila cu VOTAT cu o alta care să inscrip­țio­neze cuvân­tul NU. Din­colo de imprac­ti­ca­li­ta­tea sa, nu‐i rea ideea. Poate așa româ­nii vor înțe­lege că nu aleg, ci pedep­sesc. Logica ale­gă­to­ru­lui român este să aplice o pena­li­zare celui care nu s‐a ținut de cuvânt, fără să se pre­o­cupe abso­lut deloc de ceea ce va urma. Româ­nii nu fac pro­iecte pen­tru vii­tor, ci con­ta­bi­li­zează gre­șe­lile tre­cu­tu­lui, neîn­vă­țând nimic din ele. Peste alți patru ani îi vor pedepsi pe cei ce i‐au ales azi și îi vor favo­riza pe per­dan­ții actu­ali. Un ciclu din care nu putem ieși decât prin edu­ca­ție sau prin meri­to­cra­ție.

* * *

Pen­tru prima dată în isto­ria ale­ge­ri­lor post­de­cem­briste se câștigă ale­geri fără nici o dez­ba­tere. Cu un con­dam­na­bil cinism, USL a lăsat valul de nemul­țu­miri con­tra cri­zei, con­tra lui Băsescu și PDL‐ului să lucreze pen­tru ei. Nu s‐au mai obo­sit nici măcar să inven­teze obiș­nu­i­tele min­ciuni elec­to­rale – vom face, vom drege. Lui Ponta și Anto­ne­scu le e clar că orice ar pro­mite acum își asumă ris­curi prea mari, în con­tex­tul eco­no­mic mondial. Dacă Gre­cia dă fali­ment, Româ­nia va avea de sufe­rit. Nu vor mai fi bani decât pen­tru a ne ține la supra­față, așa că e bine să nu pro­miți nimic.

În plus, la toamnă vor putea să spună cu seni­nă­tate: noi nu sun­tem populiști, nu pro­mi­tem lucruri care nu se pot rea­liza. De acord, populis­mul e con­dam­na­bil. Dar să nu pro­pui nici un pro­iect e și mai rău.

* * *

Mă întreb cum vor ține în frâu Ponta și Anto­ne­scu pe șaca­lii par­ti­de­lor lor, acum că rezul­ta­tele ale­ge­ri­lor locale sunt mai bune decât pro­ba­bil spe­ra­seră. Flămânzi de opt ani de stat cu din­ții la gard, tre­pă­du­șii PSD și PNL frea­mătă de nerăb­dare să‐și bage col­ții în caș­ca­val. Vor reuși să‐i stru­nească?

* * *

Johan­nis și Pie­done sunt pro­ba­bil prin­tre marii cam­pi­oni ai aces­tor ale­geri. Dar ce dife­rențe sunt între ei puteți să vă dați seama pri­vind alter­na­tiv cen­trul Sibi­u­lui și pal­mi­e­rii de la Oră­șe­lul Copi­i­lor. Pe de altă parte, dacă ana­li­zezi cum se com­portă un sibian și cine com­pune car­ti­e­rul Ber­ceni, îți dai seama că toate sunt la locul lor. Fie­care pri­mește exact ce merită.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Corina

  Stiti, eu nu‐s viteaza si nici nu o pre­tind.
  Daca ar fi acum sa imi asum o ple­care din Bucu­resti si sa ma mut la socrii mei, unde am avea spa­tiu si oares­care con­di­tii sa locuim, nu as avea cura­jul sa o fac si nici pute­rea sa renunt la lucru­rile ce ma leaga de ora­sul asta pe care in ace­lasi timp il urasc dese­ori (de fapt, nu cred ca urasc ora­sul ci pe cei care il fac sa fie asa cum e).
  Dar atunci cand pot, fac ceva. Am putut sa merg la vot si am facut‐o. Nu cred ca degeaba, este pro­ba­bil un ince­put.
  Dar cei­lalti nemul­tu­miti, cei­lalti unde au fost? Si sa nu‐mi spu­neti ca la mare, ca' nu o cred pe asta. Nu de asta nu au votat ei! "Cine, eu, sa votez? Nu pierd eu vre­mea cu asa ceva ca' ori­cum nu o sa se schimbe nimic!"

 2. Corina

  Ceea ce ma intriga pe mine e ca toti roma­nii se plang dar nu vor sa schimbe nimic!!!!

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că schim­ba­rea începe cu fie­care din­tre noi, chiar dacă cei­lalți nu se schimbă (încă). Schim­ba­rea vine din încă­pă­țâ­na­rea de a face lucru­rile corect și bine, atunci când toți cei­lalți nu o fac. Schim­ba­rea vine când nu doar că te schimbi tu, dar o și pre­dici celor­lalți zi de zi.

  • Alice

   Corina, păi toc­mai tu ai dat răs­pun­sul mai devreme: curaj, luci­di­tare, spi­rit de sacri­fi­ciu sau/şi de aven­tură. O să‐mi amin­tesc de asta, dar câţi sun­tem dis­puşi la aşa ceva?

 3. Alice

  Te‐am aver­ti­zat într‐un comen­ta­riu ante­rior, căci nu sunt mai mult de 20%, cei care vor schim­ba­rea. Tu ziceai ceva de 50%.

  • Sorin Sfirlogea

   Eu ziceam că îmi place să mă gân­desc la un pro­cent ce depă­șește jumă­ta­tea. Adică wish­ful thin­king. Eram sigur că nu sunt atâți refor­miști, ba chiar sunt mirat și de pro­cen­tul ăstora care s‐au ară­tat la vot…

   • Alice

    Like

    • Alice

     Mă rog, like‐ul era pen­tru comen­ta­riul tău de mai jos, dar am greşit buto­nul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu